Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik bedava oku

tarafından
27
Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik bedava oku

Akışkanlar Mekaniği ve Hidrolik
Bu kitapta, akışkanlar mekaniğinin ilkeleri ve hidrolik konuları kavram ve uygulamalarıyla verilmiştir.
Kitap 13 bölümden oluşmaktadır. Akışkanların özellikleri, statiği, kinematiği, boyut analizi ve model teorisi konuları çözümlü örnekleri ile verilmiştir. Ana kavramların yer aldığı konulardan sonra Hidrolik Mühendisliğinin temel uygulamalı konuları olan Boru ve Açık Kanal Hidroliği, Pompalar ve Türbinler konuları anlatılmış ve modelleme yöntemleri çözümlü örnekleriyle verilmiştir. Kitap özellikle İnşaat, Çevre ve Makine Mühendisliği öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Kitabın içeriği ve çözümlü örnekleri Hidrolik ve Su Yapıları Mühendisliğinde uygulamada ve araştırmada çalışan mühendisler için önemli bir başvuru kaynağı olabilecek özelliktedir. Kitapta her bölümün sonunda olmak üzere konular ile ilgili olarak özenle seçilen yeterli sayıda çözümlü uygulamalara yer verilmiştir.

İçindekiler;

• Suyun Temel Özellikleri
• Akışkanların Statiği
• Akışkanların Kinematiği
• İdeal Akışkanların Bir Boyutlu Akımları
• Gerçek Akışkanların Bir Boyutlu Akımları
• Boyut Analizi Hidrolik Benzeşim ve Modelleme
• Borular İçerisinde Akım
• Açık Kanallarda Üniform Akım
• Açık Kanallarda Üniform Olmayan Akım
• Kanal Kontrolü Yapıları
• Açık Kanallarda ve Akarsularda Kadı Madde Hareketi
• Pompalar ve Türbinler