Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka Planı bedava oku

tarafından
18
Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka Planı bedava oku

Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka Planı
Aleviliğin aslı esası nedir, hangi kaynaklardan beslenmiştir, asıl gücünü nereden almıştır, ne tür inançları vardır?
Osmanlının ilk dönemlerinde Güney Azerbaycan’ın Erdebil şehrinde kurulmuş bulunan Erdebil Tekkesi Aleviliğe ve Türkmen oymaklarına acaba ne derece tesir etmiştir?
Alevilik üzerinde etkili olan merkezler, tarikatlar ve tekkeler şu ana kadar hakkıyla araştırılmış değildir. Aslında konu detaylı bir şekilde ele alındığında Aleviliğe tesir eden en önemli merkezlerden birinin Güney Azerbaycan’da bulunan Erdebil Tekkesi olduğu görülecektir.