Cennetin Kapıları & Gates of Paradise bedava oku

tarafından
30
Cennetin Kapıları & Gates of Paradise bedava oku

Cennetin Kapıları & Gates of Paradise
Bu kitabın yazarı için Divriği Ulucamisi ve Şifahanesi taçkapıları Batı sanat tarihinin ‘sculpture’ adı altında tanımladığı sanat etkinliği kategorisine koyacağımız özellikler taşımaktadır. Gerçi değişik kültür ortamlarında, yontusal teknik ve biçimlerde rastlanabilecek benzerliklerin üslupsal benzerlikler olarak değerlendirilmesi söz konusu değildir. Taşı yontan sanatçı ile malzeme arasında oluşan profesyonel buluşmanın benzer davranışlara yol açtığı, yadsınamayacak örneklerle bu kitapta gösterilmiştir.
Bu kitapta yapılan karşılaştırmalar Hürremşah’ın yontusunun karakteri açısından aydınlatıcıdır. Fakat bütün ölçütleri insan figürü “temsili”ne dayalı Batı sanat geleneğinde Divriği yontusunu “heykel” olarak adlandırmak ancak 20. yüzyıla geldiğimiz zaman olası görünmektedir.”
Editörlüğünü Gülçin İpek’in üstlendiği, İngilizce çevirileriniAdairMill’inyaptığı kitap için, mimar-fotoğraf sanatçısı Cemal Emden tarafından yapıyı belgelemek amacıyla yapılan fotoğraf çekimleri Y. Mimar H. Basri Hamulu’nun sponsorluğunda gerçekleştirildi.