keyboard_arrow_down Etiket: Necip Fazıl Kısakürek kitapları

Reis Bey (kod17) bedava oku

Reis Bey (kod17) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Reis Bey (kod17)– Reis Bey– Parmaksız SalihReis Bey: (3 Perde) 1948’den 1960 yılına kadar geçen sürede tiyatro eseri kaleme almayan Necip Fazıl, 1960 ihtilaliyle girdiği hapiste, üç piyes yazmıştır: Ahşap...

Bir Adam Yaratmak (kod3) bedava oku

Bir Adam Yaratmak (kod3) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bir Adam Yaratmak (kod3)Eser ilk olarak 1937-1938 kışında İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda temsil edilmiştir. Olay meçhul bir tarihte İstanbul’da geçer. “Husrev – Bir adam yaratmağa kalkıştım. Ona bir surat ve kader...

Sahte Kahramanlar (kod10) bedava oku

Sahte Kahramanlar (kod10) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sahte Kahramanlar (kod10)Sahte Kahramanlarislam ve Öbürleri Her konferans, farklı tarih ve şehirlerde çeşitli defalar binlerce dinleyiciye hitaben verilmiş olup büyük ilgi doğurmuştur. 1949’da Büyük Doğu Cemiyetinin kuruluşundan itibaren Anadolu’yu bir...

O Ve Ben (kod6) bedava oku

O Ve Ben (kod6) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

O Ve Ben (kod6)Hayatını, Abdülhakîm Arvasî Hazretleri’ni “Tanıyıncaya Kadar” ve “Tanıdıktan Sonra” diye iki ana bölüme ayıran Necip Fazıl, Efendisine doğru kendisini cezbeden hâdiseleri de mânâlandırdığı otobiyografik eseri “O Ve...

Başmakalelerim 1(kod60) bedava oku

Başmakalelerim 1(kod60) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Başmakalelerim 1(kod60)Böylece bize düşen felaket, imtihanların en ağırı karşısında en halis örnekleri yine kendi içinden fışkırtma vaziyetindeki bir neslin, büyük kalabalığıyla, hareket ve iradeye düşman, yılgın ve inmeli bir marazilik...

Hitabeler (kod21) bedava oku

Hitabeler (kod21) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hitabeler (kod21)Necip Fazıl Kısakürek’in, 1934 yılında D Grubu Resim sergisinde yaptığı “Beklenen Sanatkar” adlı konuşmasından, 21 Mayıs 1983 Cumartesi günü (vefatından 3 gün önce) Basında 50. yılını dolduranların Şilt Törenine...

İhtilal (kod13) bedava oku

İhtilal (kod13) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İhtilal (kod13)Eser, Habil-Kabil vak’asından başlar ve birinci bölümde mutlak inkılapçılar olarak Nuh Peygamber, İbrahim Peygamber, Musa Peygamber ve İsa Peygamberle beraber, Peygamberler Peygamberinin mutlak inkılâplarını anlatır. Ötesi, insanoğlunun Hak gördüğü...

Babıali (kod19) bedava oku

Babıali (kod19) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Babıali (kod19)“Bâbıâli”yi okuyan bazı Müslümanlık taslayıcıların ondan gocunduklarını haber aldım. Onlar, eserin, fikir ve sanat kıymetine dikkat ettikleri halde şahsıma ait günah dolu bir hayatın açığa vuruluşunda ayrıca günah bulunduğu...

Başmakalelerim 2(kod61) bedava oku

Başmakalelerim 2(kod61) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Başmakalelerim 2(kod61)Hükûmet bu hükûmet midir, bilmiyoruz; fakat mutlaka bilinmesini istiyoruz ki, muhalefet bu muhalefet değildir. Bu muhalefet, kalpazanların, şantajcıların, yani sadece erbâb-ı mesleğin muhalefetidir; ve böyle bir muhalefet, bu derece...