İmam Zeyd B. Ali bedava oku

tarafından
17
İmam Zeyd B. Ali bedava oku

İmam Zeyd B. Ali
Tarih boyunca siyasi taassup, bilime büyük zarar vermiştir. Kelam, tarih ve hadis siyasetten en fazla zarar gören bilim alanlarıdır. Özellikle tarih ve hadis ilimlerinde bilgi kirliliğine yol açan bu durum, daha sonra tarih ve hadis tenkitçiliğini doğurmuştur. Siyasi iktidarların baskısıyla binlerce yıl tariği gerçekler, çoğu zaman ya gizlenmiş ya da çarpıtılarak kayda geçirilmiştir. Bu yönüyle tarihin en fazla zarar verdiği şahsiyetlerden biri de imam Zeyd b. Ali’dir. Onun gerçek kişiliğinin ve görüşlerinin tarihin derinliklerine hapsedilmiş olması, İslam ilim ve kültür tarihi bakımından önemli eksikliktir. Elinizdeki bu kitap sizi, bir alim modeli olarak İmam Zeyd b. Ali’nin kişiliği ve onun itikadi ve ilmi görüşleriyle tanıştıracaktır.