Kadı Şefi’i Divanı bedava oku

tarafından
13
Kadı Şefi’i Divanı bedava oku

Kadı Şefi’i Divanı
Edebiyat kaynaklarında Şefî‘î adıyla kayıtlı üç şair bulunmaktadır. Bu şairlerden Emir Şefî‘î on altıncı; Kefeli Şefî‘î ve Kadı Şefî‘î ise on yedinci asır şairleridir. Kaynaklarda bu şairlerin hayatlarına dair bilgiler oldukça sınırlı olmakla birlikte eserlerine dair ayrıca bir bilgi bulunmamaktadır.
Bu kitap Kadı Şefî‘î’nin Dîvânı’dır. Kaynaklarda şairin kadı olduğu ve IV. Murat döneminde vefat ettiği bilgisi nakledilmiştir. Ayrıca şiirlerinden sadece bir beyit örnek olarak verilmiştir. Dîvân’dan hareketle, belirtilen bilgilere ek olarak şairin IV. Mehmet döneminde de hayatta olduğu belirtilmelidir.
Dîvân, şu anki bilgilerimiz itibariyle tek nüshâdır. Metnin yazması İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi İbnü’l-Emin katoloğunda bulunmaktadır. Eser, mevcut haliyle mürettep bir divan özelliği taşır.