keyboard_arrow_down Sözlük & İmla Kılavuzu

Antropoloji Sözlüğü bedava oku

Antropoloji Sözlüğü bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Antropoloji SözlüğüTüm sosyal bilimlerin ve ilgili fen bilimlerinin kesiştiği noktada duran antropoloji, günümüzün en dinamik bilimlerinden biri. Antropoloji Sözlüğü bu hareketli alanı ele alan çok kapsamlı bir çalışma. Antropoloji Sözlüğü’nü...

Okul Sözlüğü – Kubbealtı Lugatı bedava oku

Okul Sözlüğü – Kubbealtı Lugatı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Okul Sözlüğü – Kubbealtı LugatıOrta öğretime yönelik kelime dağarcığını içeren, çeşitli deyim ve örneklerle zenginleştirilmiş Türkçe sözlük. *14,000’e yakın kelime*Bu kelimelerden oluşan binlerce deyim*Günümüz yazar ve şairlerinden alınmış örnekler

Sanskrit – Türkçe Sözlük bedava oku

Sanskrit – Türkçe Sözlük bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sanskrit – Türkçe SözlükOn se­ki­zin­ci yüz­yı­lın son­la­rı­na doğru Av­ru­pa­lı bilim adam­la­rı­nın Sansk­rit di­li­ni keş­fet­me­si hem kar­şı­laş­tır­ma­lı dil­bi­lim ça­lış­ma­la­rı­nı baş­lat­mış hem de dil­bi­li­min ge­liş­me­si­ne büyük katkı sağ­la­mış­tır. Ait ol­du­ğu dil gru­bu­nun...

Hulki Aktunç Sözlüğü bedava oku

Hulki Aktunç Sözlüğü bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hulki Aktunç SözlüğüAktunç’un şiirlerini neredeyse “Erotologya?” kitabıyla birlikte okudum. Bu kitaptakidenemelerin konusu ilgimi fazlaca çektiğinden şiirlerine de benzer bir ilgi duyduğumu farkederek “Firak” adlı toplu şiirlerini birkaç kez okudum. Şiirlerini...

Mustafa Irgat Sözlüğü bedava oku

Mustafa Irgat Sözlüğü bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mustafa Irgat SözlüğüMustafa Irgat şiirimizin gidebileceği en uç noktalarda elini kolunu sallaya sallaya gezen birşair. Kendini her türlü denetimin dışında tutup teknik olanakları olabildiğince esneterek sözalmak istediği hemen her şeyi...