keyboard_arrow_down Uygulamalı Bilimler & Mühendislik

Polimer Kimyası bedava oku

Polimer Kimyası bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Polimer KimyasıBu kitap, organik kimyadaki mekanizmaları temel alıp polimerizasyon reaksiyonlarını kavrayarak, makromoleküler sentezler vasıtasıyla gençleri polimer dünyamıza çağırmak için yazıldı. Aslında bu kitap, 40 yıl önce hazırlanan Endüstriyel Kimya Serisinin...

Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri bedava oku

Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Deney Tasarımı İlke ve TeknikleriDeneysel araştırmanın aşamalarıDeney tasarımı ilkeleriDeğişke çözümlemesinin temel kavramları·Değişke çözümlemesine ilişkin bazı kavramlarDoğrusal toplamsal model ve varsayımlarıKareler Ortalamalarının beklenen değerleriDeğişkenlerin homojenliği için bartlett sınamasıRassal bölükler tasarımında eksik...

PIC Mikrodenetleyiciler bedava oku

PIC Mikrodenetleyiciler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

PIC Mikrodenetleyiciler1. Mikroişlemci2. Mikrodenetleyiciler3. Kullanılan Programlar4. Uygulama Geliştirme5. Giriş/Çıkış Portları6. Zamanlayıcı/Sayıcı Modülleri7.                                                                                    Adreslenebilir Evrensel Senkron Asenkron Alıcı Verici (Usart) Modülü8.                                                                                    Yakalama/Karşılaştırma/Darbe Genişlik Modülasyonu Modülü9. Analog-Dijital Dönüştürücü Modülü10. Karşılaştırıcı Gerilim Referans...