keyboard_arrow_down Uygulamalı Bilimler & Mühendislik

Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri bedava oku

Deney Tasarımı İlke ve Teknikleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Deney Tasarımı İlke ve TeknikleriDeneysel araştırmanın aşamalarıDeney tasarımı ilkeleriDeğişke çözümlemesinin temel kavramları·Değişke çözümlemesine ilişkin bazı kavramlarDoğrusal toplamsal model ve varsayımlarıKareler Ortalamalarının beklenen değerleriDeğişkenlerin homojenliği için bartlett sınamasıRassal bölükler tasarımında eksik...

PIC Mikrodenetleyiciler bedava oku

PIC Mikrodenetleyiciler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

PIC Mikrodenetleyiciler1. Mikroişlemci2. Mikrodenetleyiciler3. Kullanılan Programlar4. Uygulama Geliştirme5. Giriş/Çıkış Portları6. Zamanlayıcı/Sayıcı Modülleri7.                                                                                    Adreslenebilir Evrensel Senkron Asenkron Alıcı Verici (Usart) Modülü8.                                                                                    Yakalama/Karşılaştırma/Darbe Genişlik Modülasyonu Modülü9. Analog-Dijital Dönüştürücü Modülü10. Karşılaştırıcı Gerilim Referans...

Laboratuar Teknikleri bedava oku

Laboratuar Teknikleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Laboratuar Teknikleri• Laboratuarın Tanımı• Laboratuarda Kullanılan Malzemeler• Laboratuarda Bulunan Temel Ekipmanlar• Laboratuarların ve Malzemelerin Temizliği• Numunelerin Alınması ve Analiz İçin Hazırlanması• Genel Analiz Yöntemleri• Analiz Metodları• Çözeltiler ve Çözeltilerin Konsantrasyonunun...

Arazi Ölçmeleri bedava oku

Arazi Ölçmeleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Arazi Ölçmeleri1. Temel Kavramlar ve Tanımlar2. Ölçme Hataları 1. Ölçme Hata Kavramları3. Basit Ölçme Aletleri4. Uzunluk Ölçüsü5. Açı Ölçüsü6. Yükseklik Ölçmeleri7. Temel Ödevler8. Poligon Kavramı9. Trigonometrik Yükseklik10. Ayrıntı Noktaları Koordinatlarının...

Hayvan Sistematiği bedava oku

Hayvan Sistematiği bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hayvan SistematiğiElinizdeki kitapta tüm hayvanlar 25 filum (şube, anaç, kök) altında toplanarak verilmiştir. Bu şubelerin her birinin ayırt edici özellikleri ve sınıflandırmaları ile önemil olan alt kategorileri de aynı biçimde...