keyboard_arrow_down Din

Kıyamet Alametleri bedava oku

Kıyamet Alametleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kıyamet AlametleriYayınlamak için 2000’li yılları beklediğimiz ve Sınır Ötesi Yayınları’nın temel yapıtlarından biri olan bu kitabı sonunda sizlere ulaştırmış bulunuyoruz.Kıyamet ve Tufan’ın ön belirtileri nelerdir?…Gittikçe yoğunlaşan doğal afetlerin fiziksel ve...

Neden Hıristiyan Değilim bedava oku

Neden Hıristiyan Değilim bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Neden Hıristiyan DeğilimRussell’in, özgün adı “Why I am not a Christian” olan “Neden Hıristiyan Değilim” adlı yapıtı, yayınlandığından bu yana, bağnazlığa karşı aydınlanma düşüncesini savunan temel yapıtlardan biri olmuştur. Dinin...

Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi bedava oku

Assisili Francis ve Hıristiyan Mistisizmi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Assisili Francis ve Hıristiyan MistisizmiHıristiyan tarihinin en önemli isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Assisili Francis’dir. O ne Augustin gibi Kilise doktrinlerinin babası, heretiklerin amansız rakibi, ne de Luther ya da Calvin...

Nikomedeia ve Hıristiyanlık bedava oku

Nikomedeia ve Hıristiyanlık bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nikomedeia ve HıristiyanlıkBithynia bölgesi ve bölgenin önemli şehirlerinden Nikomedeia (İzmit), Roma İmparatorluğutarihinde özellikle 4. yüzyılda ülkenin rotasına yön veren siyasi gelişmeler açısından merkezi bir önem taşımaktadır. Bununla birlikte aynı dönemde...

Şintoizm ve Kadın bedava oku

Şintoizm ve Kadın bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şintoizm ve KadınBu kitap, Japonya’nın milli dini olan Şintoizm’de kadının konumunu ele almaktadır. Çalışma, Japonların başlangıçtan bugüne dek inanç sistemini oluşturan, kültürlerinin temelinde yatan Şinto inancında kadının rolünü, gelenek-görenek ve...

Peygamber Enok’un Kayıp Kitabı bedava oku

Peygamber Enok’un Kayıp Kitabı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Peygamber Enok’un Kayıp KitabıBu kitaba atıfta bulunan ve hatta alıntılar yapan çok eski kaynaklar da bulunmasına rağmen gerçek tam kopyasına ulaşılamamıştı ve kitabın 2000 yılı aşkın bir süredir kaybolmuş olduğu...

İlmihal 1. Cilt / İman ve İbadetler bedava oku

İlmihal 1. Cilt / İman ve İbadetler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İlmihal 1. Cilt / İman ve İbadetlerKısaca “davranış bilgisi” demek olan “ilmihal”; Rabbine, kendine ve içinde yaşadığı toplum ve çevreye karşı sorumlulukları olan ve bunu yerine getirme gücüne sahip olan...

Laikliğe Çağrı bedava oku

Laikliğe Çağrı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Laikliğe ÇağrıÖzetle 163. maddenin kaldırılmasına kesinkes karşıyız, ancak bu maddenin amacına uygun bir biçimde daha iyi düzenlenmesi ve böylece, maddenin öngördüğü yasağın içerisine, yasa koyucunun bile girmesini asla istemediği ve...

Kinayeli Lafızların Fıkhi Hükümlere Etkisi bedava oku

Kinayeli Lafızların Fıkhi Hükümlere Etkisi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kinayeli Lafızların Fıkhi Hükümlere EtkisiKinâyenin, Arap dili ve belâgatı ile usûl-i fıkıhta ıstılah manaları birbirinden farklıdır. Klasik fıkıh eserlerinde bu iki manada da kullanılmaktadır. Kinâye, Arap dili ve belâgatında “hakikat...

The Torah (Tevrat Tefsiri) bedava oku

The Torah (Tevrat Tefsiri) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

The Torah (Tevrat Tefsiri)This book is about the Hoax that nevre ends, of the believing creationists with the naturalist evolutionist heretics, of the muslims with other peoples-of-the-book, being an apt...