keyboard_arrow_down Dini Metinler

Miracın Kırk Yolcusu bedava oku

Miracın Kırk Yolcusu bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Miracın Kırk YolcusuDünyadan ve dünyalıklardan sıyrılma vakti… YüceYaratıcı’nın içtiması. Bu içtimada yok sayılmak, hiç sayılmanınbaşlangıcı. Namaz, aslında asıldır. Bir kulun kul olduğunun en barizgöstergesi. Küfrün alâmeti inkârsa, imanın alâmeti namazdır.Her...

Kur’an’ı Anlamada Mantık Örgüsü bedava oku

Kur’an’ı Anlamada Mantık Örgüsü bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kur’an’ı Anlamada Mantık ÖrgüsüDinimizin birinci kaynağı Kuran’ı Kerim’dir. Kuran’ı Kerim’i okumak ve anlamak Müslümanın en önemli kulluk görevidir. Bu nedenle birçok kişi Kur’an mealini okumaya başlar. Fakat Kur’an meallerinde konu...

Akıldan Kalbe Esintiler bedava oku

Akıldan Kalbe Esintiler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Akıldan Kalbe EsintilerDüşüncenin önüne konulan her engel, din karşıtı bir beyandır. Düşünmeyi engelleyen her olgu, çevre cehaletin temelidir. Tarih boyunca cehaleti zirvede tutmak, bilimi ve sanatı yozlaştırmak, putperestlerin geleneksel tutum...

İmam-ı Birgivî Vasiyetnamesi bedava oku

İmam-ı Birgivî Vasiyetnamesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İmam-ı Birgivî VasiyetnamesiElinizdeki kitap Birgivî’nin eserine XVII. yüzyılın büyük âlimi olan Ali Sadri el-Konevi tarafından yazılmış bir şerh çalışmasıdır. Konevî; tıpkı Birgivî gibi Türkçe olarak kaleme aldığı bu eserinde, tüm...

The Torah (Tevrat Tefsiri) bedava oku

The Torah (Tevrat Tefsiri) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

The Torah (Tevrat Tefsiri)This book is about the Hoax that nevre ends, of the believing creationists with the naturalist evolutionist heretics, of the muslims with other peoples-of-the-book, being an apt...

Müslüman Gençler İçin İrade Terbiyesi bedava oku

Müslüman Gençler İçin İrade Terbiyesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Müslüman Gençler İçin İrade TerbiyesiGenç Kardeşim! Tarih Boyunca Müslüman öncülerin, liderlerin, rehberlerin, dava adamlarının, mücahitlerin, şehitlerin ve salihlerin hayatını incelediğinde onların hayatında özellikle üç özelliğin öne çıktığını göreceksin. Bunlardan birincisi,...

Metalib-i İrfaniyye ve İzahat-i Nuniyye bedava oku

Metalib-i İrfaniyye ve İzahat-i Nuniyye bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Metalib-i İrfaniyye ve İzahat-i NuniyyeAslen Konyalı bir aileye mensup olan Manastırlı İsmail Hakkı Efendi, (1846-1912) Batılılaşma sürecinin hız kazandığı asırda Mustafa Şevket Efendi ve Tikveşli Yusuf  Efendi gibi âlimlerin rahle-i...