keyboard_arrow_down Felsefe-Sosyoloji-Psikoloji

Azapname bedava oku

Azapname bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

AzapnameElan Cenab-ı Tekaddes, Ulu Çalap Hazeratının, Yüce nusretine mebni içinde, bulunduğumuz çıkmazın azabının verdiği vaveyla encamında gerek biz gurebaya ve dahi gerekse ileride her türlü azaba duçar olabilecek ademoğluna destur ve...

Ölümsüzlük Düşüncesi bedava oku

Ölümsüzlük Düşüncesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ölümsüzlük DüşüncesiTanrı’nın varlığı ve insanın özgürlüğü gibi, bizim nihai varoluş şartlarımızla ilgili felsefi-teolojik problemlerin başta gelenlerinden biri de ‘ölümsüzlük’ problemidir. Bu problem karşısında belli bir kanaate sahip olmanın….

Rasyonel Teoloji bedava oku

Rasyonel Teoloji bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Rasyonel TeolojiModern düşüncede Descartes başta olmak üzere Spinoza ve Leibniz gibi düşünürler rasyonel teolojinin sözcülüğünü yaparken ‘akıl hakikatleri ile iman hakikatlerinin uygunluğu’nu iddia etmişlerdir. Dahası onlar vahyin ve mucizenin geçerliliğini...

Din ve Laiklik bedava oku

Din ve Laiklik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Din ve LaiklikTürk devletinin tarihi seyrinde din büyük bir yer tutmuştur. Bunun bir büyük sesebi de, Orta Asya’dan Anadolu’ya inen Türkleri, Avrupanın hristiyan devletlerinin “haçlı seferleriyle” karşılamış olmalarıdır. Bunun altını...

Din Felsefesi Seçme Metinler bedava oku

Din Felsefesi Seçme Metinler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Din Felsefesi Seçme MetinlerDinî inançlarla ilgili yaklaşık bir düzine temel soru etrafında örülmüş olan Din Felsefesi: Seçme Metinler; hem —dinî tecrübe, teist argümanlar, kötülük problemi ve mucizeler gibi— din felsefesinde...