keyboard_arrow_down Kavram-Kurum

Din Bilim Yazıları I bedava oku

Din Bilim Yazıları I bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Din Bilim Yazıları IFelsefe her zaman, din dahil her şeyi açıklamak görevini üstlenmiştir. Bu nedenle din üzerine düşünme aşağı yukarı felsefeyle eş zamanlıdır. XIX. Yüzyılda dinin felsefî açıdan incelenmesinde köklü...

Kötülük ve Theodise bedava oku

Kötülük ve Theodise bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kötülük ve TheodiseTeistik Tanrı inancını, evrendeki acı, keder ve bunlara neden olan olgulara; kısa teknik ifadesiyle ‘kötülükler’e rağmen savunan teist din bilginleri ve filozoflar da, gerek iç teistik kuşkular karşısında...

Tao-culuk’daki Anahtar Kavramlar bedava oku

Tao-culuk’daki Anahtar Kavramlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tao-culuk’daki Anahtar KavramlarMerhûm Prof. Dr. Toshihiko İzutsu’nun A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism and Taoism/İbn ‘Arabî and Lao-Tzû, Chuand-Tzû (Tasavvuf’da ve Tao-culuk’daki Felsefî Anahtar-Kavramların Karşılaştırılmalı Bir...

Kıyamet Alametleri bedava oku

Kıyamet Alametleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kıyamet AlametleriYayınlamak için 2000’li yılları beklediğimiz ve Sınır Ötesi Yayınları’nın temel yapıtlarından biri olan bu kitabı sonunda sizlere ulaştırmış bulunuyoruz.Kıyamet ve Tufan’ın ön belirtileri nelerdir?…Gittikçe yoğunlaşan doğal afetlerin fiziksel ve...

Laikliğe Çağrı bedava oku

Laikliğe Çağrı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Laikliğe ÇağrıÖzetle 163. maddenin kaldırılmasına kesinkes karşıyız, ancak bu maddenin amacına uygun bir biçimde daha iyi düzenlenmesi ve böylece, maddenin öngördüğü yasağın içerisine, yasa koyucunun bile girmesini asla istemediği ve...

Din ile Bilim bedava oku

Din ile Bilim bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Din ile Bilim20. Yüzyıla damgasını vurmuş bir düşünür olan Bertrand Russell’dan düşünce klasikleri arasına girmiş bir yapıt Din ile Bilim. Kör inançla us, duygusal değerle gerçek değer arasındaki kesin ayrımın...

Din ve İnanç Sözlüğü bedava oku

Din ve İnanç Sözlüğü bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Din ve İnanç SözlüğüTürkiye’de çalışan sosyal bilimciler ve özellikle din bilimcilerinin, dinsel geleneklerin terminolojisine ilişkin başvuru kitabı olarak kullanalbilecekleri Türkçe eser sıkıntısına cevap vermeyi hedeflemiş olan bu sözlük dinsel gelenekler...

Hafızlık Eğitim Üzerine Araştırmalar bedava oku

Hafızlık Eğitim Üzerine Araştırmalar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hafızlık Eğitim Üzerine AraştırmalarTürkiye’de din eğitimi biliminin gelişim süreci birçok nedenle gecikmiş, bu durum din eğitimi pratiğini çok yönlü olarak etkilemiştir. Herhâlde bu gecikmeden en fazla nasibini alan sahalardan birisi...

Teokrasi ve Laiklik bedava oku

Teokrasi ve Laiklik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Teokrasi ve LaiklikDeğer ölçüleri olmayan hiçbir toplum yoktur; ancak bazı değerler zamanın gerekleri­ne göre değişeceğine, zamanla katılaşma, kireçleşme eğilimi gösterirler. Bu, bize üç şeyi anlatır; toplumun insanları arasında birbirine çok...