keyboard_arrow_down Divan Edebiyatı

Azizi Divan bedava oku

Azizi Divan bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Azizi DivanÇalışmamızın birinci bölümünde biyografik ve bibliyografik kaynaklardan hareketle Azizi’nin hayatını, eserlerini ve şairliğini inceledik.İkinci bölümde divandaki şekil özellikleri, dil ve üsluplu ilgili tespitlerimize yer verdik.Üçüncü bölümde ise Divanın tenkitli...

Can Veren Pervaneler 3 bedava oku

Can Veren Pervaneler 3 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Can Veren Pervaneler 3Sevgili Peygamberimizin âşıkları, O’nun güzel ahlakını asırlar boyunca saf, temiz hislerle kaleme aldıkları; mana içinde mana yüklü beyitlerle, kıtalarla anlattılar. Eskiden olduğu gibi bugün de, yarın da...

Galib Dede’nin Aşk Ateşi bedava oku

Galib Dede’nin Aşk Ateşi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Galib Dede’nin Aşk AteşiDurma sefer et diyâr-ı Kalb’eCân baş ko reh-güzâr-ı Kalb’e Ol şehrde kimyâ olurmuşYolda belî çok belâ olurmuş Bin başlı bir ejder-i münakkaşMumdan gemi altı bahr-ı âteş (…)...

Can Veren Pervaneler 4 bedava oku

Can Veren Pervaneler 4 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Can Veren Pervaneler 4İçinde bulunduğumuz modern çağda öyle bunaldık, modern kültür adıyla savrulduğumuz kültürsüzlük içinde öyle daraldık ki âsûde zaman ve mekânlardan bir teselli arar olduk. Hayhuy içinde hayatın manasını...

Hulusi Divanı bedava oku

Hulusi Divanı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hulusi DivanıBütün emrazbulur ifaOnu seven görmez cefaSendedir Muhammed MustafaDüştü arzum Medine’ye Görürsün gam yeme hemanSenin vasfın durur beyanSendedir sahib-i Kur’anDüştü arzum Medine’ye Orada olmaz cinayetKimseler yapamaz hiyanetOrada yatar sahib-i adeletDüştü...

Divançe-i İlahiyat bedava oku

Divançe-i İlahiyat bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Divançe-i İlahiyatAhmed Matlai Halveti DİVANÇE-I İLAHİYAT . Niyazi-i Mısri bir beytinde şöyle der:“Biz beş er idik çıkdık bir demde yola girdikKırk yılda pire erdik bu sohbete erince” Bu beş erden...

Külliyat-ı Hazret-i Hüdayi bedava oku

Külliyat-ı Hazret-i Hüdayi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Külliyat-ı Hazret-i HüdayiBir nutkunda; Aç gözünü Hak ile bak / Oku Hüdâyî’den sebak buyuran Hz. Hüdâyî, bu çağrısına gönül verecek tâliplere yirmi beşe yakın eser bırakmıştır. Eserlerinden dört tanesi, terceme-i...

Hikaye-i Erdeşir ü Şapur bedava oku

Hikaye-i Erdeşir ü Şapur bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hikaye-i Erdeşir ü ŞapurBilindiği üzere İran edebiyatı ve tarihinde bulunan konular Türk edebiyatında çeşitli eserlerle konu olmuştur fakat sanatkarların ilgisini çekmediği için olsa gerek, Erdeşir ve şapur’un maceraları Türk edebiyatı...