keyboard_arrow_down Eğitim Kurumları

İhsan Doğramacı ve Çağdaş Üniversite bedava oku

İhsan Doğramacı ve Çağdaş Üniversite bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İhsan Doğramacı ve Çağdaş ÜniversiteCumhuriyetimizin üniversite tarihinde fikirleri, eylemleri ve örnek eserleriyle yer almış bir büyük insan, bir “olağanüstü Türk”tür İhsan Doğramacı. Onun, Hacettepe sırtlarında başlayan üniversitede reform projesini adım...

Üniversitenin Misyonu bedava oku

Üniversitenin Misyonu bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Üniversitenin MisyonuÜniversitenin Misyonu, Ortega y Gasset’in üniversite kurumu, üniversite reformu, yükseköğretimin içeriği konularında düşüncelerini aktarıyor. Ülkemiz için son derece güncel ve öncelikli bu sorun üstüne Avrupalı bir düşünür ve öğretim...

Şark Medreselerinin Serencamı bedava oku

Şark Medreselerinin Serencamı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şark Medreselerinin SerencamıÜlkemizde asırlar boyunca İslam’a İslami ilimlere, bulunduğu coğrafyanın insanlarına sosyal, ahlaki ve kültürel alanlarda gönüllülük esasına dayalı olarak hizmetlerde bulunmuş medreseler, hak ettiği ilgiyi görememiş ve nerede ise...

Geçmişten Günümüze Eğitim Kurumları bedava oku

Geçmişten Günümüze Eğitim Kurumları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Geçmişten Günümüze Eğitim KurumlarıEğitim bireyin çok yönlü düşünmesini gelişimini sağlamaktır. Öğrencilere bilgi kazandırırken bilgiyi üreten, ulusal ve evrensel değerlerin kazandırılmasında kurumun bütün birimleri ile hizmet ettiği alanlardır.İyi bir eğitim sisteminin...

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlar bedava oku

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İlginç Olaylar Sıradışı İnsanlarÜnivesite öğrenciliğim yıllarından başlayarak yaşadığım ilginç olayların başında II. Dünya Savaşı yıllarında ülkemize yağan “Bilgin Yağmuru” gelir. Bu kitapta öncelikle, Hitler zulmünden kaçan Yahudi kökenli bilmadamlarını ve...

Unutulmaz Köy Enstitüleri bedava oku

Unutulmaz Köy Enstitüleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Unutulmaz Köy EnstitüleriFakir Baykurt’un, Cumhuriyet tarihimizde çok önemli bir yer tutan, kendisinin de yetiştiği Köy Enstitüleri üzerine yazdıkları: tarihçesi, önemi, işleyiş biçimi, özellikleri, katkıları, yurtta-dünyada yankıları, kapatılmasının nedenleri…Yaşamın amacı, ileri...

Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür bedava oku

Robert Kolej Uğrunda Bir Ömür bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Robert Kolej Uğrunda Bir ÖmürKurucusunun kaleminden Robert Kolej’in ortaya çıkış öyküsü… Robert Kolej kurucusu Amerikalı misyoner Cyrus Hamlin’in bütün hayatını içtenlikle kaleme aldığı ve yaklaşık otuz beş yılını geçirdiği İstanbul’u...