keyboard_arrow_down Doktrinler

İktisat Okulları ve Emek Piyasası bedava oku

İktisat Okulları ve Emek Piyasası bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İktisat Okulları ve Emek Piyasasıİktisatçıların, iktisadi sorunlara yaklaşım biçimlerinde gözlenen anlaşmazlık ve tutarsızlıkların, benimsedikleri ve ait olduklarını düşündükleri iktisadi düşünce okulları konusundaki bilgi eksikliği ve kafa karışıklığından kaynak-landığını söylemek abartılı...

İktisat Nedir? bedava oku

İktisat Nedir? bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İktisat Nedir?İktisat Nedir? Ünlü Marksist kuramcı Rosa Luxemburg’un 1906-1913 yılları arasında SPD Parti okulunda verdiği derslerden bir bölümünü oluşturmakta. Partili ve sendikalı aydın ve işçilerin büyük bir ilgiyle izlediği bu...

Ulusal Ekonomiye Giriş bedava oku

Ulusal Ekonomiye Giriş bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ulusal Ekonomiye Giriş‘Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle...

Ekonomi Politik bedava oku

Ekonomi Politik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomi Politik“Bu yapıt, ekonomi politiğin, marksist ekonomik teoriye girişin en kolay anlaşılır ve en iyi elkitabı olarak kabul edilmiştir.”

Kapital’in Ötesi bedava oku

Kapital’in Ötesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kapital’in Ötesiİşçi sınıfının politik iktisadı doğrudan doğruya kolektif işçinin toplumsal üretkenliğine ve işbirliğinin meyvelerini işçilerin ele geçirmelerini (sermaye devresinin her bir uğrağında ve esas olarak sermayenin toplumsal emek ürünlerinin sahibi...

Ücretli Emek ve Sermaye bedava oku

Ücretli Emek ve Sermaye bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ücretli Emek ve SermayeBu yapıtın yayına hazırlanmasında Karl Marx, kapitalist toplumdaki sınıf savaşımının maddi temelini oluşturan ekonomik ilişkilerin ana çizgilerini herkesin anlayabileceği bir anlatımla ortaya koymayı amaçlamıştır.

Anarko Sendikalizm bedava oku

Anarko Sendikalizm bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anarko SendikalizmAnarko-sendikalizm; işçilerin hayat standartlarını ve çalışma koşullarını reforme etmeyi programlaştıran parti güdümlü sendikacılıktan farklı olarak, kapitalist sanayinin kontrolünü ele geçirmeyi değil, sistemi topyekün ortadan kaldırmayı amaçlar. Hiçbir politik partiye...

Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri bedava oku

Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri‘David Ricardo’nun, iktisadi düşüncenin tarihsel serüveninde ana doruklardan birini oluşturan Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri Üzerine başlıklı büyük yapıtı nihayet Türkçede yayınlanıyor. Bu yapıtın değeri ve...

Finans Kapital 1 bedava oku

Finans Kapital 1 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Finans Kapital 1Finans Kapital 1910’da ilk kez yayınlandığında herkes bu eseri Marksist ekonomi kuramına büyük ve özgün bir katkı olarak niteledi. Otto Bauer ve Kautsky’e göre bu kitap Kapital’in bir...