keyboard_arrow_down Doktrinler

Ulusal Ekonomiye Giriş bedava oku

Ulusal Ekonomiye Giriş bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ulusal Ekonomiye Giriş‘Devrimci sınıf eylemliliği ve toplumsal hareketlerin bütünsel çözümlenmesinden elde edilen stratejik anlayışa yönelmesi, sosyalist örgütlenmeler için iki açıdan sorun olmaktadır. Bir yandan, hitap edilenin yakın deneyimlerinin kapitalist sistemle...

Ekonomi Politik bedava oku

Ekonomi Politik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomi Politik“Bu yapıt, ekonomi politiğin, marksist ekonomik teoriye girişin en kolay anlaşılır ve en iyi elkitabı olarak kabul edilmiştir.”

Kapital’in Ötesi bedava oku

Kapital’in Ötesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kapital’in Ötesiİşçi sınıfının politik iktisadı doğrudan doğruya kolektif işçinin toplumsal üretkenliğine ve işbirliğinin meyvelerini işçilerin ele geçirmelerini (sermaye devresinin her bir uğrağında ve esas olarak sermayenin toplumsal emek ürünlerinin sahibi...

Ücretli Emek ve Sermaye bedava oku

Ücretli Emek ve Sermaye bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ücretli Emek ve SermayeBu yapıtın yayına hazırlanmasında Karl Marx, kapitalist toplumdaki sınıf savaşımının maddi temelini oluşturan ekonomik ilişkilerin ana çizgilerini herkesin anlayabileceği bir anlatımla ortaya koymayı amaçlamıştır.

Anarko Sendikalizm bedava oku

Anarko Sendikalizm bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anarko SendikalizmAnarko-sendikalizm; işçilerin hayat standartlarını ve çalışma koşullarını reforme etmeyi programlaştıran parti güdümlü sendikacılıktan farklı olarak, kapitalist sanayinin kontrolünü ele geçirmeyi değil, sistemi topyekün ortadan kaldırmayı amaçlar. Hiçbir politik partiye...

Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri bedava oku

Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri‘David Ricardo’nun, iktisadi düşüncenin tarihsel serüveninde ana doruklardan birini oluşturan Ekonomi Politiğin ve Vergilendirmenin İlkeleri Üzerine başlıklı büyük yapıtı nihayet Türkçede yayınlanıyor. Bu yapıtın değeri ve...

Finans Kapital 1 bedava oku

Finans Kapital 1 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Finans Kapital 1Finans Kapital 1910’da ilk kez yayınlandığında herkes bu eseri Marksist ekonomi kuramına büyük ve özgün bir katkı olarak niteledi. Otto Bauer ve Kautsky’e göre bu kitap Kapital’in bir...

İktisadi Doktrinler Tarihi bedava oku

İktisadi Doktrinler Tarihi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İktisadi Doktrinler Tarihiİktisadi doktrinler tarihi ya da iktisat tarihi bağımsız bir çalışma alanı mıdır? Bugün, iktisadın alt dalları arasında uzmanlaşma o kadar derinleşti ki iktisat tarihi alanında ders verebilmek ve...

Ulusal Kalkınmacılığın İflası bedava oku

Ulusal Kalkınmacılığın İflası bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ulusal Kalkınmacılığın İflasıUlus-devletlerin krizi ve dünya kapitalizmi içindeki yeni yeri, ulusal kapitalizmlerin toplamı olan bir dünya kapitalizminden yeni küresel kapitalist sisteme geçiş yerellik ve kimlik krizi.