keyboard_arrow_down İnceleme-Araştırma

Adam Smith Pekin’de bedava oku

Adam Smith Pekin’de bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Adam Smith Pekin’deDünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgiyle karşılanan eserin ikinci basımı… Arrighi, dünya hâkimi ABD’nin güneşinin batmakta olduğu tezini temellendirdiği kitabında asıl olarak iki gelişme üzerinde duruyor:Birincisi, Yeni...

Psikolojik Danışma ve Metafor bedava oku

Psikolojik Danışma ve Metafor bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Psikolojik Danışma ve MetaforMetaforun efendisi olmak en önemli şeydir. Metafor, dehanın göstergesidir. Çünkü iyi bir metafor, farklılıkların içindeki benzerliğin sezgisel olarak algılanmasını içerir. Sıradan kelimeler zaten bildiklerimizi iletirler, metaforlar yolu...

Mustafa Kemal Paşa’yı Vurdular bedava oku

Mustafa Kemal Paşa’yı Vurdular bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mustafa Kemal Paşa’yı VurdularGazi Mustafa Kemal Paşa Samsun’a ayak bastıktan sonra İngilizlerin yönlendirmesiyle Sivas Kongresi öncesinde Vali Ali Galip tarafından tutuklanarak, meclis açılmadan öncesinde ve sonrasında öldürülmeye çalışılmıştır. Bunlardan en...

Ekonomi ve Finans Çalışmaları bedava oku

Ekonomi ve Finans Çalışmaları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ekonomi ve Finans ÇalışmalarıDijital dönüşümün ekonomi ve finans sektöründe sağladığı yeniliklerin değerlendirilmesi önemli konuların başında gelmektedir. Günümüzde ülkeler arasında artan ekonomik ilişkiler, finans sektörünü geliştiren yapıyı oluşturmaktadır. Farklı dönemlerde oluşan...

Kutsal-Seküler Kimlik bedava oku

Kutsal-Seküler Kimlik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kutsal-Seküler KimlikKim olduğu yönündeki temel arayış, insanoğlunun zihnini meşgul eden en temel ve en karmaşık konulardan birisidir. “Ben kimim?”, birey olduğunu, bir topluluk için değerli olduğunu, başka bir ifadeyle benliğini...

Fintek ve Etik bedava oku

Fintek ve Etik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Fintek ve EtikYeni teknolojiler geliştirirken önemli bir soru ortaya çıkar ve işin odak noktası da denilebilir. Soru şudur “Yapabilir miyiz?”. Bu önemli soru, insani ve teknolojik gelişmenin ana itici unsurudur....