keyboard_arrow_down Küreselleşme

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika bedava oku

Küreselleşme Sürecinde Sosyal Politika bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme Sürecinde Sosyal PolitikaDünya son iki yüzyıldır Sanayi Devrimi ve hemen sonrasında ortaya çıkan sorunları tartışmakla geçirdi. Bu tartışmaların odak noktasında hep iki kavram ön plana çıkmıştır; zengin ve yoksul...

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen bedava oku

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik Düzen bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve Ulus-Devlet Yeni Ekonomik DüzenProf. Gülten Kazgan, bu kitabında ‘ulus-devlet’le boy ölçüşen, kazandırdıkları ve kaybettirdikleriyle, dünya ekonomik düzeninin çerçevesini değiştiren ‘küreselleşme’ gerçeğinin muhasebesini yapıyor.Kitabın gözden geçirilmiş ve genişletilmiş beşinci...

Küreselleşme & Toplumsal Sonuçları bedava oku

Küreselleşme & Toplumsal Sonuçları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme & Toplumsal SonuçlarıTabloda her şeyin bulanık göründüğü zamanlarda, hayatlarını kesinlik ve berraklığa adamış sosyal bilimciler genellikle susar ve taşların yerine oturmasını bekler. Zygmunt Bauman gibi kalburüstü düşünürler ise cesaretle...

Küreselleşme ve Kültür bedava oku

Küreselleşme ve Kültür bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve KültürGünümüzün en önemli tartışmalarından birine konu olan küreselleşme hakkında geniş bir literatür oluşmuş durumda. Ancak, küreselleşmeyle ilgili tartışmaların odak noktasını genellikle ekonomik boyut oluşturmaktadır. John Tomlinson ise, daha...

Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi bedava oku

Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve Uygulamalı HalkbilimiBu kitapçıkta, Türk Halkbilimi ürünlerinin küreselleşen dünyada nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorgulanmaktadır. Giriş ve üç bölümden oluşan çalışma, “ulusal kalıt”, “küreselleşme”, “mit” “uygulamalı halkbilimi”, “halkbilimi müzecilliği” gibi konulardaki...

Hegemonyadan İmparatorluğa bedava oku

Hegemonyadan İmparatorluğa bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hegemonyadan İmparatorluğaDünya büyük bir alt üst oluş dönemine girdi. “Küreselleşme” sürecinin getirdiği iyimserlik bulutları dağılırken, dünya ekonomisi 1930’lardan bu yana ilk kez bir ekonomik durgunluk ve genelleşmiş deflasyon yaşıyor. Öte...

Küreselleşme ve Ulus Devlet bedava oku

Küreselleşme ve Ulus Devlet bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve Ulus DevletKüreselleşe ve Ulus DevletSermaye akımlarının ulus devletin bağımsız makroekonomik politika uygulama yeteneğine etkileri: Türkiye örneğiKüreselleşme ve ulus devlet bağlamında dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye’deki gelişimUluslararası...