keyboard_arrow_down Küreselleşme

Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi bedava oku

Küreselleşme ve Uygulamalı Halkbilimi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve Uygulamalı HalkbilimiBu kitapçıkta, Türk Halkbilimi ürünlerinin küreselleşen dünyada nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorgulanmaktadır. Giriş ve üç bölümden oluşan çalışma, “ulusal kalıt”, “küreselleşme”, “mit” “uygulamalı halkbilimi”, “halkbilimi müzecilliği” gibi konulardaki...

Hegemonyadan İmparatorluğa bedava oku

Hegemonyadan İmparatorluğa bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hegemonyadan İmparatorluğaDünya büyük bir alt üst oluş dönemine girdi. “Küreselleşme” sürecinin getirdiği iyimserlik bulutları dağılırken, dünya ekonomisi 1930’lardan bu yana ilk kez bir ekonomik durgunluk ve genelleşmiş deflasyon yaşıyor. Öte...

Küreselleşme ve Ulus Devlet bedava oku

Küreselleşme ve Ulus Devlet bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve Ulus DevletKüreselleşe ve Ulus DevletSermaye akımlarının ulus devletin bağımsız makroekonomik politika uygulama yeteneğine etkileri: Türkiye örneğiKüreselleşme ve ulus devlet bağlamında dünyada doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve Türkiye’deki gelişimUluslararası...

Küreselleşme Oyunları ve Kriz bedava oku

Küreselleşme Oyunları ve Kriz bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme Oyunları ve KrizŞu meşhur küresel krizin üzerinden on yıl geçtikten sonra yayımlanan bu kitap ile ilgili “Yine mi kriz? Söylenecek her şey söylendi, yazılacak her şey yazıldı zaten.” diye...

Küreselleşmeden Sonra Geçiş Sürecinde Gezintiler bedava oku

Küreselleşmeden Sonra Geçiş Sürecinde Gezintiler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşmeden Sonra Geçiş Sürecinde GezintilerGenel, kuşbakışı bir yaklaşım, insanlığın önünde ancak küresel çapta, kolekif davranışla ve doğru planlanmış bir eşgüdümle alıncak önlemlerin çözülebileceği türde sorunların gittikçe ağırlaşarak biriktiğini gösteriyor. Ancak,...

Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler bedava oku

Küreselleşme Çağında Toplumsal Değerler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme Çağında Toplumsal DeğerlerBüyüsü bozulan dünyada kayıplarımız en önemli olanlardan başladı. Önce güveni, ardından sükûneti kaybettik. Çeşitli belirsizliklerle ve kendimizle baş başa kaldık ya da kendimizle baş başa bırakıldık. Dışımızdan...

Küreselleşme ve Yönlendirilen Tüketim bedava oku

Küreselleşme ve Yönlendirilen Tüketim bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Küreselleşme ve Yönlendirilen TüketimKüreselleşmeyle birlikte her şey çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bu değişim doğal olduğu kadar suni olarak da gerçekleşmekte.Ve bizler bu değişimin neresindeyiz?İhtiyaçlarımız gerçekten sınırsız mı ya da...