keyboard_arrow_down Felsefe-Düşünce

Gezgin bedava oku

Gezgin bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

GezginHayat serüveninde herkesin pusulası farklıdır. Halil Cibran’a göreyse insanın, nerede hangi şartlarda yaşarsa yaşasın değişmeyen evrensel değerleri vardır. Erdem, adalet duygusu, sevgi, toplumsal refah… Bunları kaybetmemek için var gücüyle çabalayan...

Louis Bonapart’in 18 Brumaire’i bedava oku

Louis Bonapart’in 18 Brumaire’i bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Louis Bonapart’in 18 Brumaire’i“On dokuzuncu yüzyılın toplumsal devrimi, şiirini geçmişten değil, yalnızca gelecekten çıkarabilir. Geçmiş hakkındaki tüm boş inançlardan sıyrılmadan, kendisini başlatamaz.”Fransa’daki 1848 Şubat Devriminin ardından işçi sınıfının mücadelesi sayesinde...

Hint Kutsal Metinleri & Upanişadlar bedava oku

Hint Kutsal Metinleri & Upanişadlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hint Kutsal Metinleri & UpanişadlarHint dünyasına ait dini, edebi ve ilmi eserlerin farklı kültürlere ulaşmasında Müslüman Türkler öncü rol oynamışlardır. Telif ve tercüme faaliyetlerini kimi zaman bizzat kendileri üstlenmiş kimi...

Özgürlük Ahlakı bedava oku

Özgürlük Ahlakı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Özgürlük AhlakıBu kitap, ahlak ve siyasetteki  merkezi  meseleler üzerinen özgürlük ve otoritenin doğasını tartışıyor. Raz, liberal gelenekteki  değer -yansızlık ,haklar,eşitlik ve zararın önlenmesinin rolünü inceliyor ve bu kavramları, değerlerin sosyal...

Bilgelik Hikayeleri bedava oku

Bilgelik Hikayeleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilgelik HikayeleriBu eserde insanın zihninde geçmişteki insanların/bilgelerin şimşekler çakan sözleri, olayları, hatıraları, hikâyeleri veya fabl türükurgularını bulacaksınız. Filozofların hayatlarından sunulan kesitlerle, onların söz ve davranışlarında, onları filozof yapan özelliklerini önpalana...

Modern Logic bedava oku

Modern Logic bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Modern LogicBu kitap üniversite lisans öğrencileri için modern (sembolik, yani matematiksel) mantığı konu edinen giriş ve orta düzeyde bir ders kitabıdır. Özellikle, başta ODTÜ olmak üzere İngilizce öğretim yapan üniversitelerin...

Mantığın Temel Kavramları bedava oku

Mantığın Temel Kavramları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mantığın Temel Kavramlarıİnsan tabiatı icabı gerek kendisinin gerekse de kendi dışındaki dünyanın bilgisini elde etmek ister. Bir şeyin bilgisine sahip olmak ise onun kavramını bilmekle olur. Bu sebeple kavramlar bilgilenmenin...