keyboard_arrow_down Akımlar

Postmodernizmin Yanılsamaları bedava oku

Postmodernizmin Yanılsamaları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Postmodernizmin YanılsamalarıGirdabına kapıldığımız ulusaşırı kapitalizm çağını kavrayabilmek için başvurabileceğimiz söylenen postmodern düşünce tarzının birçok tuhaf ve çelişkili boyut barındırdığını seziyorduk…Bu tuhaflığın en belirgin öğesi, temelde Aydınlanmacı fikirlere yönelik eleştirilerden kaynaklanıyordu....

Postmodern Teori bedava oku

Postmodern Teori bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Postmodern TeoriBu kitapta, yaşadığımız çağın sorunlarını çok-boyutlu bir eleştirel teorinin inşasıyla analiz etmeye ve kapitalizmin küresel evresini tüm karmaşıklığıyla kavrayarak bir sonraki yüzyılda yaşanılası bir dünyanın kurulmasına katkı yapmaya yönelik...

Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları bedava oku

Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Postmodernlik ve HoşnutsuzluklarıBizde felsefe yapmak hep uçuk ve soyut şeylerden söz etmek anlamına gelmiştir. Elinizdeki kitap ise bu anlayışı, önyargıyı silecek cinsten.Zygmunt Bauman burada “pratiğin felsefesini” yapıyor. “Postmodern” dünyada kesin...

Diyalektik Materyalizme Giriş bedava oku

Diyalektik Materyalizme Giriş bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Diyalektik Materyalizme GirişÜnlü Marksist siyasetçi ve kuramcı August Thalheimer’in 1927 yılında Moskova’daki Sun Yat-sen Üniversitesinin ikinci sınıf öğrencilerine verdiği “Modern Dünya Görüşü” dersinin notları. Thalheimer çoğunluğu Çinli, bir bölümü Avrupa...

Aforozdan Diyaloğa bedava oku

Aforozdan Diyaloğa bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aforozdan DiyaloğaBaşka dünyalar arasındaki müşterekleri eleştirel bir perspektiften bakarak yakalamak, buluşma noktaları aramak hayli meşakkatlidir. Bu ortak noktaların arayışına girmenin, her şeyden önce sorgulayan ve hakikati pusula edinen bütünlüklü bir...

Marksizm ve Dil Felsefesi bedava oku

Marksizm ve Dil Felsefesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Marksizm ve Dil FelsefesiMarksizm ve Dil Felsefesi düşünce tarihin çığır açan yapıtlarından biridir. Hem Marksist düşünce içinde hem de dilbilimde vazgeçilmez bir köşe taşıdır. Markx’a göre insanlar tarihini kendileri yapar,...

Varoluş Felsefesi /Hareket Felsefesi bedava oku

Varoluş Felsefesi /Hareket Felsefesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Varoluş Felsefesi /Hareket FelsefesiAsrımızda tesirlerini bütün felsefe âlemine hatta bütün düşünce dünyasına yayarak genişleten varoluş felsefesinin doğuşu geçen asrın başlarındandır. Hatta onun hazırlıklarını Pascal’da bulmak kabil oluyor. II. Cihan Harbi’nden...

Teolojik Hermenötik bedava oku

Teolojik Hermenötik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Teolojik HermenötikDin felsefesi ve teolojik çalışmalarda, fenomenolojik, analitik gibi pek çok yöntemin yanında, hermenötik yöntem de ağırlıklı bir şekilde kullanılmaktadır. Her yöntem gibi bunun da hem avantajları hem de dezavantajları...

Irk Kavramını Kim İcat Etti? bedava oku

Irk Kavramını Kim İcat Etti? bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Irk Kavramını Kim İcat Etti?Popüler bilinçte ırkçılık genellikle ırkçı eylemleri hatırlatır ve düşünceyle, felsefeyle ilişkilendirilmez. Her ne kadar ‘ırk’ın bir kavram olarak kullanılmaya başlamasından önce de bu tür tarihsel pratikler...