keyboard_arrow_down Filozoflar-Düşünürler

Bilgelik Hikayeleri bedava oku

Bilgelik Hikayeleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilgelik HikayeleriBu eserde insanın zihninde geçmişteki insanların/bilgelerin şimşekler çakan sözleri, olayları, hatıraları, hikâyeleri veya fabl türükurgularını bulacaksınız. Filozofların hayatlarından sunulan kesitlerle, onların söz ve davranışlarında, onları filozof yapan özelliklerini önpalana...

Hegel ve Aydınlanma Yüzyılı bedava oku

Hegel ve Aydınlanma Yüzyılı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hegel ve Aydınlanma YüzyılıHegel ve Aydınlanma Yüzyılı, Hegel’in düşünce kaynaklarının bir önceki yüzyılda, özellikle Fransız Aydınlanma düşüncesinde olduğunu ileri süren Hegel’in diyalektik düşüncesine uygun tartışmalı bir kitap. Her bölümünü ayrı...

Hegel’in Devlet ve Toplum Felsefesine Giriş & Törel Tinin Ön-Belirimleri-Mantık, Görüngübilim,Tarih bedava oku

Hegel’in Devlet ve Toplum Felsefesine Giriş & Törel Tinin Ön-Belirimleri-Mantık, Görüngübilim,Tarih bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hegel’in Devlet ve Toplum Felsefesine Giriş & Törel Tinin Ön-Belirimleri-Mantık, Görüngübilim,Tarih“Tinin Merdiveni” uyuyan, “taşlaşmış Tin” olarak Tinin, doğada çoktan sergilemiş olduğu arı varlığını aşarak, kendi hakikatine Saltık İdenin kozmik gerçekliğinde...

Farabi ve İbn Sina bedava oku

Farabi ve İbn Sina bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Farabi ve İbn SinaFarabi felsefe ve mantık alanında ortaya koyduğu yapıtlarıyla İslam Coğrafyasında hakikati kendisine dert edinmiş erdemli bir filozof örnekliği sunmaktadır. Dönemindeki dar görüşlü dini ve siyasi çekişmelere metafizik...

Nietzsche ve Hristiyanlık bedava oku

Nietzsche ve Hristiyanlık bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nietzsche ve HristiyanlıkNietzsche felsefi düşünce sistemini, geleneksel-kültürel kalıplaşmış bütün değer ve anlayışların, özellikle Hristiyanlığın temelden eleştirisi üzerine inşa etmiştir. Bu eleştiriler onun, Protestan papaz bir babanın güdümünde, dindar bir Hristiyan...

İbni Sina-Descartes Metafiziği bedava oku

İbni Sina-Descartes Metafiziği bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İbni Sina-Descartes Metafiziğiİslam dünyası çok erken tarihlerde fetihler yoluyla döneminin yaşayan kültürleriyle karşı karşıya gelmiştir. İran’da, Mısır’da Suriye’de, Grek-Bizans havzasında, Hindistan’da yaşayan kültürler ve düşünme-yaşama teknikleri bunların başında gelmektedir. İslam...