keyboard_arrow_down Hukuk

Kazanmak İçin Duruşma Taktikleri bedava oku

Kazanmak İçin Duruşma Taktikleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kazanmak İçin Duruşma TaktikleriYargılamanın özünü bir ikna çabası oluşturur. “Gerçeğe ulaşmak” ve “adaleti sağlamak” görünürdeki hedeftir fakat gerçeklik her zaman inşa edilmek zorundadır ve yargılama sırasında taraflardan yargıca, jüriden bizzat...

TCK CMK ve İlgili Kanunlar bedava oku

TCK CMK ve İlgili Kanunlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

TCK CMK ve İlgili Kanunlarİçindekiler – Türk Ceza Kanunu– Ceza Muhakemesi Kanunu– Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun Temyiz Kanun Yoluna İlişkin Hükümleri– Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun– Ceza...

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1 bedava oku

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kişilere Karşı İşlenen Suçlar Cilt:1*Giriş *Hayata Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *Kasten Öldürme *İhmali Davranışla Kasten Öldürme *İntihara Yönlendirme *Taksirle Öldürme *Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar Bölümünün Özellikleri *Kasten Yaralama *İhmali Davranışla...

İslam Hukukunda Dilencilik bedava oku

İslam Hukukunda Dilencilik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslam Hukukunda DilencilikFıkıh, Müslümanların ferdî ve içtimaî hayatlarını tanzim eden bir sistemdir. Dolayısıyla hayattaki hemen her olay ve mesele fıkhın konusudur. Dilencilik de bunlardan biridir. Nitekim dilencilik, tarih boyunca sosyal...

Meşru Emir – Kanunsuz Emir bedava oku

Meşru Emir – Kanunsuz Emir bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Meşru Emir – Kanunsuz EmirBu çalışmada, kapsamlı ve karmaşık içerikli olan meşru emir, kanunsuz emir ve hukuka aykırı emir konusu kolay anlaşılabilir sadelikte ve içerikte bir el kitabına dönüştürülmüştür. Emir...

Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri bedava oku

Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ticaret Hukukunun Genel İlkeleriTicaret kelimesi, iktisadi ve hukuki anlamda olmak üzere iki farklı bakımdan ele alınmıştır.İktisat bilimi, ticaretin iktisadi (ekonomik) bir faaliyet olduğu görüşünden hareket ederek iktisadi faaliyetin üretim, el...

İslam’da Şahsiyet Hakları bedava oku

İslam’da Şahsiyet Hakları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslam’da Şahsiyet HaklarıBu çalışma, İslâm’da şahsiyet haklarının boyutlarını ve ilgili temel kavramları modern hukuk sistematiği çerçevesinde tartışmaktadır.

Danıştay Saldırısı ile Yüzleşme bedava oku

Danıştay Saldırısı ile Yüzleşme bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Danıştay Saldırısı ile YüzleşmeYüce Kudret ulu kitabında “Şahitliklerinizi gördüğünüz gibi dosdoğru yapınız.” düsturuyla biz kullarını fermanlandırdıktan sonra; Hz. Fahri Kâinat da “Bir yanlış gördüğünüzde onu ellerinizle düzeltiniz. Buna gücünüz yetmiyorsa...