keyboard_arrow_down Anayasalar

Demokratik Anayasa bedava oku

Demokratik Anayasa bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Demokratik Anayasa12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Türkiye, tarihinin en otoriter, devletçi, temel hak ve özgürlüklerin karşısında konumlanmış anayasasıyla tanışmıştır. Bugün bu anayasadan kurtulma yolunda yeni, demokratik bir anayasa yapım süreci...

T.C. Anayasası bedava oku

T.C. Anayasası bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

T.C. Anayasası• Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun *Anayasada Yapılan Değişiklikler Listesi *İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı bedava oku

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anayasa Hukuku Pratik El Kitabı24 Haziran 2018 Seçimleri Sonrasında Yürürlüğe Girecek Değişiklikleri Kapsamaktadır. Birinci BölümA- Dünyada Anayasal HareketlerB- Ülkemizdeki Anayasal Gelşimm Sürecine Bakış İkinci Bölüm1982 Anayasası1982 Anayasasının Özellikleri Üçüncü Bölüm1982 Anayasasının İncelenmesi3.A.Baslangıç Bölümü3.B...

Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik bedava oku

Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, Özerklik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bolivya Anayasası: Hukuk, Demokrasi, ÖzerklikBolivya’nın 2009 yılında yürürlüğe koyduğu yeni anayasa, insanlık tarihinde yapılmış en ileri anayasalardan biri. Ülkede yaşayan bütün halkların kültürlerini, dillerini ve yurttaşlık haklarını garanti altına alan;...