keyboard_arrow_down İnsan Hakları

Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları bedava oku

Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları“Elinizdeki kitap, Türkiye’nin çağdaşlaşmasına engel olan demokrasi eksikliğinin yol açtığı sorunları irdelemek ve bunların nasıl aşılacağını somut güncel olaylardan kalkarak göstermek amacıyla hazırlanmıştır. Değişik tarihlerde...

Hakkınız Var bedava oku

Hakkınız Var bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hakkınız Varİnsan hakları üzerine yazılar… Hukuk devleti kavramının özünü, bireyin devlete karşı sahip olduğu temel hak ve özgürlükler oluşturur. İktidar ya da devlet aygıtı da butemel hak ve özgürlükleri koruma...