keyboard_arrow_down Temel Kitaplar

Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi bedava oku

Belediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Belediyelerde Kurumsal Performans YönetimiBelediyelerde Kurumsal Performans Yönetimi başlıklı bu çalışma, performans yönetiminin yerel yönetimlerde, özellikle de belediyelerde uygulanmasını konu edinmektedir. Performans yönetimi, son yıllarda hem akademisyenlerin hem de kamu yöneticilerinin...

İcra ve İflas Hukuku bedava oku

İcra ve İflas Hukuku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İcra ve İflas Hukuku * Genel Olarak * Cebri İcranın Konusu * Takibin Tarafları * Takip Sistemleri ve Takip Türleri * Borç için Takip Hukukunda İcra Teşkilatı * Borç İçin...

Tesir Medeni Hukuk bedava oku

Tesir Medeni Hukuk bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tesir Medeni HukukKONU BAŞLIKLARI Medeni HukukBirinci BölümI. Medeni Hukukta Temel KavramlarII. Hukuk Kuralarının Diğer Kurallarla İlişkisiIII. Hukuk Kurallarına İlişkin Çeşitli AyrımlarIV. Hukuk Kurallarının TürleriV. Hak Kavramı ve Hakkın Türleri Medeni HukukI. Medeni...

Uluslararası Yargı bedava oku

Uluslararası Yargı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Uluslararası Yargı“Uluslararası mahkeme” olarak nitelendirilebilecek kurumların sayısı son zamanlarda oldukça hızlı bir artış göstermiştir. Ceza hukukundan ticarete, insan haklarından spora kadar çok çeşitli alanda etkinlik gösteren ve çeşitli adlarla anılan...

Temel Hukuk bedava oku

Temel Hukuk bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Temel HukukBu eser, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında,Temel Hukuk / Genel Hukuk Bilgisi dersi için öngörülen esaslara göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte özellikle Muhasebe, İşletme, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler,...

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti bedava oku

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk DevletiHukuk devletinin tarihsel çerçevesi ve anlamı nedir? Bizzat devlet olma sıfatını meşruluğu garanti ettiği varsayan “Devlet Aklı” (veya hikmet-i devlet), hukuk devletinin gerçekleşmesinin önünde nasıl bir...

Miras Hukuku bedava oku

Miras Hukuku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Miras HukukuMiras Hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve bunun hukuki kurala bağlayan bir hukuk koludur.1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı ve 22 Kasım 2001...