keyboard_arrow_down Temel Kitaplar

Uluslararası Yargı bedava oku

Uluslararası Yargı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Uluslararası Yargı“Uluslararası mahkeme” olarak nitelendirilebilecek kurumların sayısı son zamanlarda oldukça hızlı bir artış göstermiştir. Ceza hukukundan ticarete, insan haklarından spora kadar çok çeşitli alanda etkinlik gösteren ve çeşitli adlarla anılan...

Temel Hukuk bedava oku

Temel Hukuk bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Temel HukukBu eser, MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi kapsamında,Temel Hukuk / Genel Hukuk Bilgisi dersi için öngörülen esaslara göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte özellikle Muhasebe, İşletme, Dış Ticaret, Halkla İlişkiler,...

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti bedava oku

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk DevletiHukuk devletinin tarihsel çerçevesi ve anlamı nedir? Bizzat devlet olma sıfatını meşruluğu garanti ettiği varsayan “Devlet Aklı” (veya hikmet-i devlet), hukuk devletinin gerçekleşmesinin önünde nasıl bir...

Miras Hukuku bedava oku

Miras Hukuku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Miras HukukuMiras Hukuku insanın ölümünden sonra mallarının kime ait olacağını gösteren ve bunun hukuki kurala bağlayan bir hukuk koludur.1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı ve 22 Kasım 2001...

Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat (Ciltli) bedava oku

Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat (Ciltli) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat (Ciltli)Hak arama hürriyeti en temel insan haklarından biri olduğundan gerek uluslararası anlaşmalar gerekse anayasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Kural olarak ülkemizde yaşayan herkes gibi yabancılarda hak...

Ceza Muhakemesi Hukuku bedava oku

Ceza Muhakemesi Hukuku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza Muahekemesi Hukukunun Temel Konuları * Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi * Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi * Kanun Yolları * Anayasa’daki Temel Hak ve Özgürlüklerin...

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi bedava oku

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Vergi Hukuku ve Türk Vergi SistemiKamu hizmetleri ve bunların finansmanıyla ilgili konular temelde kamu maliyesi ya da kamu ekonomisi tarafından incelenir. Tüm bu meselelerin hukuki boyutu ise mali hukuk tarafından...