keyboard_arrow_down Temel Kitaplar

Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat (Ciltli) bedava oku

Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat (Ciltli) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Milletlerarası Usul Hukukunda Teminat (Ciltli)Hak arama hürriyeti en temel insan haklarından biri olduğundan gerek uluslararası anlaşmalar gerekse anayasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Kural olarak ülkemizde yaşayan herkes gibi yabancılarda hak...

Ceza Muhakemesi Hukuku bedava oku

Ceza Muhakemesi Hukuku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ceza Muhakemesi Hukuku Ceza Muahekemesi Hukukunun Temel Konuları * Ceza Muhakemesinde Soruşturma Evresi ve İddianamenin Değerlendirilmesi * Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Evresi * Kanun Yolları * Anayasa’daki Temel Hak ve Özgürlüklerin...

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi bedava oku

Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Vergi Hukuku ve Türk Vergi SistemiKamu hizmetleri ve bunların finansmanıyla ilgili konular temelde kamu maliyesi ya da kamu ekonomisi tarafından incelenir. Tüm bu meselelerin hukuki boyutu ise mali hukuk tarafından...