keyboard_arrow_down Alevilik-Bektaşilik

Koca Turgut Baba Divanı/ Es-Seyyid Halife bedava oku

Koca Turgut Baba Divanı/ Es-Seyyid Halife bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Koca Turgut Baba Divanı/ Es-Seyyid HalifeHU-DOSTSöz tesir eder mi kuru cesede?Talkını almalı burada insan.Münkir, Nekir sana sual sormadan,Cevabı vermeli burada insan. Sırat köprüsünü dünyada geçip,Kevser şarabını Ali’den içip,Ölmeden evveli, ahrete...

Türkiye’de Alevilik Bektaşilik bedava oku

Türkiye’de Alevilik Bektaşilik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’de Alevilik BektaşilikAnadolu Aleviliği, bir İlahiyatçı ve İslam düşüncesi tarihi araştırıcısı için, üzerinde ciddi çalışmalar yapılması, araştırılması ve bir hükme ulaşılması en zor ve belki de, kendi kaynakları henüz yeterince...

Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka Planı bedava oku

Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka Planı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anadolu Aleviliği’nin Tarihsel Arka PlanıAleviliğin aslı esası nedir, hangi kaynaklardan beslenmiştir, asıl gücünü nereden almıştır, ne tür inançları vardır?Osmanlının ilk dönemlerinde Güney Azerbaycan’ın Erdebil şehrinde kurulmuş bulunan Erdebil Tekkesi Aleviliğe...

Anadolu’da Alevi Ocakları ve Grupları bedava oku

Anadolu’da Alevi Ocakları ve Grupları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Anadolu’da Alevi Ocakları ve GruplarıBu çalışmada geçmişte her biri Bektâşîler, Erdebil Sûfiyân Süreği Tâlibleri (Kızılbaşlar), Ağu İçenler, Baba Mansurlular, Dede Garkınlılar, Kureyşanlılar gibi mensup olduğu ocakla anılan, günümüzde ise daha...

Hakikat Yolu Güruh-u Naci bedava oku

Hakikat Yolu Güruh-u Naci bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hakikat Yolu Güruh-u NaciAteşi, NurHavası, SırSuyu, AbuhayatToprağı, Yar ve Dost, olarak tanımlar. Rızayla bağlanan vücut: Nurla, Sırla, Varla,Yarla gelen vücuttur ve bu vücut yok olmaz.Adem ve Havva’nın yaratılışı toprak, su,...

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık bedava oku

Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Vefailik, Bektaşilik, KızılbaşlıkFuad Köprülü’nün 20. yüzyılın başlarında formüle ettiği şekliyle paradigmalaşmış, ancak yeterince sınanıp sorunsallaştırılmamış Anadolu dinsel ve kültürel tarihine dair bazı varsayımlar –bazen kimlik siyaseti arenasında farklı pozisyonları desteklemek...

Aşka Düşen Pervaneler bedava oku

Aşka Düşen Pervaneler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aşka Düşen Pervanelerİnsan kalıbında olan herkes bu yola girebilir elbette. Ama Aleviler bin yıldır, hatta binlerce yıldır sürmekte, akmakta olan, başlangıçtan bu yana faaliyette olan kadim Yol’dalar, çağlayıp coşan, akan...

Temel Kaynaklardan Alevilik Bektaşilik bedava oku

Temel Kaynaklardan Alevilik Bektaşilik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Temel Kaynaklardan Alevilik BektaşilikAnadolu Aleviliği halâ araştırılmaya muhtaçtır. Kaynaklar henüz toplu çalışmalara dönüşecek kadar yeterli değildir. Alevilikle ilgili olarak soyağaçları dede sandıklarında bugün bile günyüzüne çıkarılmadı. Çünkü halâ bu soyağaçlarının...

Ayine Tuttum Yüzüme bedava oku

Ayine Tuttum Yüzüme bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ayine Tuttum YüzümeCumhuriyet dönemi boyunca defalarca kıyıma uğrayan, inançları ve kültürleri yok sayılan Alevi-Bektaşi kitlesi tarihsel olarak muhalif ve isyancı bir öz taşımasına karşın bu dönem boyunca herhangi bir isyan...