keyboard_arrow_down Alevilik-Bektaşilik

Ayine Tuttum Yüzüme bedava oku

Ayine Tuttum Yüzüme bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ayine Tuttum YüzümeCumhuriyet dönemi boyunca defalarca kıyıma uğrayan, inançları ve kültürleri yok sayılan Alevi-Bektaşi kitlesi tarihsel olarak muhalif ve isyancı bir öz taşımasına karşın bu dönem boyunca herhangi bir isyan...

Aleviliğin Doğuş Kaynakları bedava oku

Aleviliğin Doğuş Kaynakları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aleviliğin Doğuş KaynaklarıBu çalışma; Aleviliğin hangi kaynaklara dayanarak doğduğunu, geliştiğini araştırıyor. Alevi felsefesine katkı koyan insanları ele alıyor.Aleviliğin kısa bir tarihçesini diyalektik bir yöntemle ortaya koyuyor.Aleviliğin gelişim süreci belirli bir...

Mısır’da Bektaşilik bedava oku

Mısır’da Bektaşilik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mısır’da BektaşilikTürklerin kitleler halinde İslâmı’ı benimsemelerini sağlayan Horasan Melâmîliğinin/Melâmetîliğinin fikir mirası üzerinde yükselen Bektaşîlik her yönüyle bir Osmanlı tarikatıdır. İmparatorluğun tarikatlar ile ilişkisi malumdur. Fakat Bektaşilik özelinde hem 1876 yılında...

Köylü Sosyalizmi, Kızılbaş-Alevi Hareketi ve Sosyalist Alevi Hareketi’nin Zorunluluğu bedava oku

Köylü Sosyalizmi, Kızılbaş-Alevi Hareketi ve Sosyalist Alevi Hareketi’nin Zorunluluğu bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Köylü Sosyalizmi, Kızılbaş-Alevi Hareketi ve Sosyalist Alevi Hareketi’nin ZorunluluğuKızılbaş Alevi Hareketi, tarihsel-toplumsal bir dinamik olarak ortaya çıkma varlığı göstermiş, örgütlenme sürecini hızlandırmış, toplumsal mücadelede taraflı kimliği ile yer almanın hazırlığını...

Ahmediyye Risalesi ve Nefesler bedava oku

Ahmediyye Risalesi ve Nefesler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ahmediyye Risalesi ve NefeslerMısır’da yaklaşık beş asır varlığını sürdüren Bektaşi geleneğinin son postnişini olan Ahmed Sırrı Dedebaba, aynı zamanda 20. yüzyılda Bektaşîliğin en önemli temsilcilerinden biridir. Hayatı ve eserleri ile...

Bektaşi Risaleleri bedava oku

Bektaşi Risaleleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bektaşi RisaleleriBektaşî tarikati, Cumhuriyet sonrası tasavvuf araştırmaları içinde en çok ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Ancak tüm gayretlere rağmen, bu nâzenin yol hakkında tam ve doğru bilgilerin ortaya konulduğunu söyleyemeyiz....

Kızılbaşlığın Tarihi & Tarih-i Kızılbaşiyye bedava oku

Kızılbaşlığın Tarihi & Tarih-i Kızılbaşiyye bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kızılbaşlığın Tarihi & Tarih-i KızılbaşiyyeKızılbaşlığın Tarihi, Osmanlılar ile Safevîler arasındaki siyasi mücadelenin bir yansıması olarak Anadolu’dan kopup giden, Safevî Hanedanı’nın hizmet kemerini beline bağlayan ve İran’da hanlık mansıplarıyla onurlanan Kızılbaş...