keyboard_arrow_down Kavramlar-Kurumlar

Kur’an’da Ölçü ve Ahenk bedava oku

Kur’an’da Ölçü ve Ahenk bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kur’an’da Ölçü ve Ahenkİslâm bilginleri, daha çok Kur’ân’ın; söz veya üslûbu, kelâm terkibi veya yenilik getirmesi yönleriyle ebedî bir mucize olduğu görüşündedirler.Kur’ân mucizeleriyle ilgili söylenen bir başka husus da, gerek...

İslam’da Helaller ve Haramlar bedava oku

İslam’da Helaller ve Haramlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslam’da Helaller ve HaramlarAllah resulü şöyle buyurmuştur: ‘’ şüphesiz helal de bellidir, haram da. Bunlar arasında çoğu insanların bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve namusunu...

İslam Kurumları bedava oku

İslam Kurumları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İslam KurumlarıOryantalistler ve İslam dünyasında onların izinden giden taklitçiler işi oldu bittiye getirerek, tek taraflı ve önyargılı bir tutumla İslam kurumlarını İslam’a değil, fetihlerden sonra meydana gelen sosyal gelişmelere ve...

Gayb’ın Dili bedava oku

Gayb’ın Dili bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gayb’ın DiliTasavvufa ait bütün eserler, gönülleri ferahlandırır. Zâten bu sebepledir ki, Şeyh-ül Ekber Muhyiddîn ibn’ül Arabî (r.a) şöyle buyurmuşlardır: Öyle zaman gelecektir ki, hasbel icâb ve zaman zâhir olamayan mü’minler,...

Kelimeler Kavramlar bedava oku

Kelimeler Kavramlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kelimeler KavramlarDüşüncelerimiz “vehimlerimizin çarpıttığı” kelimelerin tasallutunda. Bunlarla düşünücyor, bunlarla konuşuyoruz.Zanların ve şahsi kanaatlerin hakim olduğu ortamda hakikatin tanımı da güçleşmektedir: Kime ve neye göre, nasıl?Elinizdeki bu eser, Kur’ani düşünmenin yolu...

Akıl Ve İman bedava oku

Akıl Ve İman bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Akıl Ve İmanNereye kadar AKIL…?Niçin, nasıl ve neye İMAN…?Mü’minler, neye İMAN zorunda…?ŞEYTAN nereden indi…?CİNLER niçin insanların düşmanı…?“AMENTÜ”nün anlam ve açıklaması..“SÜNNET”in anlamları ve kapsamı!..“KADER” konusunun içyüzü…Namaz, Oruç, Hac gibi kullukların sırları...

Allah Mekandan Münezzehtir bedava oku

Allah Mekandan Münezzehtir bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Allah Mekandan MünezzehtirBu kitapta sadece Allâh’ı mekândan tenzîh etmeyle ilgili konuları değil Allâh’a imanın sağlam temellerini ve Ehl-i Sünnet’in temel prensiplerini de bulacaksınız. Aynı zamanda bu kitap Türkiye’de Allâh’ın mekândan...

Besmelenin Şerhi bedava oku

Besmelenin Şerhi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Besmelenin ŞerhiHâl İlmine geçmek için idrâk’e erişmek gereklidir.. Bu ise TEVHÎD İLMÎ başlangıcı olan BESMELE ŞERIF hakkında bilgi sahibi olmakla, öğrenmekle ve de en önemlisi sevmekle mümkündür… PEYGAMBER EFENDİMİZ buyurmuştur...

Tevhidin Hakikati bedava oku

Tevhidin Hakikati bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tevhidin HakikatiPeygamberlerin getirdiği tevhidi, öz bir şekilde ifade eden bir şiar vardır. Bu tevhid kelimesi, ihlas kelimesi ya da takva kelimesi olarak isimlendirilen “lâ ilâhe illallah” sözüdür. Bu büyük kelime,...