keyboard_arrow_down Kişiler

Me’mun / Önderlerimiz 7 bedava oku

Me’mun / Önderlerimiz 7 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Me’mun / Önderlerimiz 7Tarihsel varlık alanının öznesi olan insan, tarihin en temel belirleyicisidir. Özellikle karizmalarıyla, zekâlarıyla, bilgelikleriyle ve politik becerileriyle öne çıkan önder kişiler, içinde yaşamış oldukları çağı şekillendirmiş, düşünce...

Mehmed Zahid Kotku bedava oku

Mehmed Zahid Kotku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mehmed Zahid KotkuEn büyük numune-i imtisalimiz, üsve-i hasenemiz hiç şüphesiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz hazretleridir. Onun siret-i seniyesi, şemail-i şerifesi ve ehadis-i şerifesi ile tabii çok şeyler kazanıyoruz, çok istifadeler ediyoruz....

Maktul Şehzadeler bedava oku

Maktul Şehzadeler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Maktul ŞehzadelerMeded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanıEcel Celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı Tulundı mihr-i cemâli, bozuldı dîvânıVebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı.                            Taşlıcalı Yahya Bey“Her kimseye evlâdımdan saltanat müyesser ola, kardeşlerini...

Akşemseddin / Osmanlı’nın Bilgeleri 8 bedava oku

Akşemseddin / Osmanlı’nın Bilgeleri 8 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Akşemseddin / Osmanlı’nın Bilgeleri 8İstanbul’un manevî fatihi kabul edilen ve Fatih Sultan Mehmed’in hocası olan Akşemseddin, tasavvufî kişiliği ile ön plana çıkmış bir âlimdir. Mutasavvıf kişiliği yanında şairliği, tabipliği ve...

Şeyhü’l-muharririn Burhan Felek bedava oku

Şeyhü’l-muharririn Burhan Felek bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şeyhü’l-muharririn Burhan FelekBurhan Felek (1889-1982) II. Meşrutiyet yıllarında başlayan ve 1980’li yılların başına kadar devam eden gazetecilik yaşamı ile Türk basın tarihinin önemli isimlerinden biridir. Döneminin en kıdemli fıkra muharriri...

Haçlılar Önünde Sultan Baybars bedava oku

Haçlılar Önünde Sultan Baybars bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Haçlılar Önünde Sultan BaybarsLider olarak yaratılmıştı. Gözü yükseklerdeydi. Zorluklar onu hiçbir zaman yıldırmadı. Memluk devletindeki iç mücadelelerde Bahrî Memlukları’nın liderliğini yaptı. Gerçek bir devlet adamıydı. Daha genç bir emirken bile...