keyboard_arrow_down Kişiler

Ali Suavi Baş Veren İnkılapçı bedava oku

Ali Suavi Baş Veren İnkılapçı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ali Suavi Baş Veren İnkılapçı“Ali Suavi mazide yaşamış istikbal adamlarındandır. Onun vü­cudu Tanzimatçılarla, ruhu bizimle muasırdır. 1839’dan 1878’e kadar otuz dokuz sene yaşayabilen bu ateşten mahlûk, teokrasi devrinde laiklik, mutlakıyet...

İmam Gazzali bedava oku

İmam Gazzali bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İmam Gazzali“Ulu adamların hâl tercümeleri, ibret alınması ve yeni nesillere de güzel misal olması maksadıyla yazılır. Ahlâklı ve faziletli bir âlimin hal tercümesini dikkatle okuyup bitiren bir adam, kırk gün...

İmam Zeyd B. Ali bedava oku

İmam Zeyd B. Ali bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İmam Zeyd B. AliTarih boyunca siyasi taassup, bilime büyük zarar vermiştir. Kelam, tarih ve hadis siyasetten en fazla zarar gören bilim alanlarıdır. Özellikle tarih ve hadis ilimlerinde bilgi kirliliğine yol...

Hz. Ali bedava oku

Hz. Ali bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hz. AliEğer isteseydim saf bal, arı buğday ve ipek giysiler gibi dünya zevklerine giden yolu seçebilirdim; Fakat, Hicaz ve Yemame’de hiç doymayanlar ve bir ekmeği bile bulamayanlar varken, arzularım beni...

Me’mun / Önderlerimiz 7 bedava oku

Me’mun / Önderlerimiz 7 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Me’mun / Önderlerimiz 7Tarihsel varlık alanının öznesi olan insan, tarihin en temel belirleyicisidir. Özellikle karizmalarıyla, zekâlarıyla, bilgelikleriyle ve politik becerileriyle öne çıkan önder kişiler, içinde yaşamış oldukları çağı şekillendirmiş, düşünce...

Mehmed Zahid Kotku bedava oku

Mehmed Zahid Kotku bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mehmed Zahid KotkuEn büyük numune-i imtisalimiz, üsve-i hasenemiz hiç şüphesiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz hazretleridir. Onun siret-i seniyesi, şemail-i şerifesi ve ehadis-i şerifesi ile tabii çok şeyler kazanıyoruz, çok istifadeler ediyoruz....

Maktul Şehzadeler bedava oku

Maktul Şehzadeler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Maktul ŞehzadelerMeded meded bu cihânûn yıkıldı bir yanıEcel Celâlîleri aldı Mustafâ Han’ı Tulundı mihr-i cemâli, bozuldı dîvânıVebâle koydılar âl ile Âl-i Osmânı.                            Taşlıcalı Yahya Bey“Her kimseye evlâdımdan saltanat müyesser ola, kardeşlerini...