keyboard_arrow_down Mantık-Akaid

Tahavi Şerhi Gençler İçin Akaid Dersleri bedava oku

Tahavi Şerhi Gençler İçin Akaid Dersleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tahavi Şerhi Gençler İçin Akaid DersleriGayemiz: * Yüce Kur’an’a ve sahih sünnet’e dönmek. Kur’an ve sünneti bu ümmetin selefinin (sahabe-tabiün-etbauttabin) anladıkları ölçülerle anlamak, hayatın her sahasına Kur’an ve Sünneti hakim...

Şerhu’l-Akaid Mea Ta’likatin Aleyh (Arapça) bedava oku

Şerhu’l-Akaid Mea Ta’likatin Aleyh (Arapça) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Şerhu’l-Akaid Mea Ta’likatin Aleyh (Arapça) Akâid-i Nesefî, Ömer-i Nesefî’nin Akâid İlmi’ne dâir yazdığı en mûteber metindir. Sa’düddin Taftâzânî (rah.) bu metni Şerhu’l-Akâid ismiyle şerh etmiş ve bütün âlimler tarafından kabûl...

Kelam İlmi ve İslam Akaidi & Şerhu’l-Akaid bedava oku

Kelam İlmi ve İslam Akaidi & Şerhu’l-Akaid bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kelam İlmi ve İslam Akaidi & Şerhu’l-AkaidElinizdeki tercüme, akaid-kelam tarihçesini konu alan bir “Giriş”ten başka geniş dipnotları ve açıklamaları da ihtiva etmektedir. Bu dipnotlarda kalemi konularda diğer mezheplerin, mutasavvıfların, filozofların...

Sorularla Tevhid Ve Akaid bedava oku

Sorularla Tevhid Ve Akaid bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sorularla Tevhid Ve Akaidİlk sözümüz ve son sözümüz Allah’ı birlemektir. Modern dünyanın insana sunduğu nimetlere karşın insan yine de mutsuzluk ve huzursuzluğun karanlık vadisinde yerlerde sürünmektedir.Oysa gerçek mutluluğun adresi, insana...

Tahavi Akidesi bedava oku

Tahavi Akidesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tahavi AkidesiAkide, irâdesi bulunan her yaratılmışın varlık gayesi, yaşam enerjisi, kendisini diğer varlıklardan ayırt eden en önemli değeridir. Kişiyi melekler derecesine çıkaran da esfel-i sâfilîne yuvarlayan da sadece onun akidesidir....

Kur’an’ın Temel Konularına Giriş bedava oku

Kur’an’ın Temel Konularına Giriş bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kur’an’ın Temel Konularına GirişHer Müslümanın, Kur’ân’ın ihtiva ettiği ana konuları ve onların içeriği hakkında genel malumata daha açık bir ifade ile genel Kur’ân kültürüne sahip olması, dini ve dünyevi hayatın...

İlm-i Kelam bedava oku

İlm-i Kelam bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İlm-i KelamDin genelde ma’rifet ve ta’at diye ikiye ayrılır. Ma’rifet asıl, ta’at ise fer’dir. Bir kişi ma’rifet ve tevhidden bahsederse bu usule dairdir. Eğer ibadet ve şeriatten bahse-derse bu da...