keyboard_arrow_down Tefsir-Meal

Klasikten Moderne Seçme Tefsir Metinleri bedava oku

Klasikten Moderne Seçme Tefsir Metinleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Klasikten Moderne Seçme Tefsir Metinleri Bu eseri ortaya koymamızdaki öncelikli hedefimiz, gittikçe sayıları artmakta olan İlahiyat Fakültelerimizde okuyan öğrencilerimize Tefsir dersiyle ilgili bir ders kitabı hazırlamaktır. Aynı zamanda dersi verecek...

Kur’an-ı Kerim Rahle Boy (Zarif) bedava oku

Kur’an-ı Kerim Rahle Boy (Zarif) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kur’an-ı Kerim Rahle Boy (Zarif)Çocuklarımıza Harika Harfler Etkinlik Kitabı’nda öğrendikleri/öğrenecekleri harfleri kelime içinde okumayı öğretmek amacıyla hazırlanan kitapta harfler, harekeler ve okumaya dair diğer kurallarla ilgili etkinlikler yer almaktadır.

Kur’an’ı Anlamak Tefsir İlminin Temel Meseleleri bedava oku

Kur’an’ı Anlamak Tefsir İlminin Temel Meseleleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kur’an’ı Anlamak Tefsir İlminin Temel Meseleleri“Şam Allâmesi” unvanıyla anılan Cemaleddin el-Kasımi’nin Mehâsinü’t-Te’vil adlı on iki ciltlik tefsiri, Türkiye’de dikkatlerden kaçmayı hak etmemiş bir eser. Selefî anlayışın ve ictihadî bakış açısının...

Tenasub ve İnsicam Açısından Kehf Süresi bedava oku

Tenasub ve İnsicam Açısından Kehf Süresi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tenasub ve İnsicam Açısından Kehf SüresiBu mütevazi çalışmada da tenasub açısından Keyhf Suresi incelenecektir. Çalışma iki bölümden müteşekkildir. Birinci bölümde tenasub kavramı lügavi ve ıstılahi açısından tahlil edilecektir. Daha sonra...

Ulumu’l Kur’an ve Tefsir Usulü bedava oku

Ulumu’l Kur’an ve Tefsir Usulü bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ulumu’l Kur’an ve Tefsir UsulüKur’an dinimizin ana kaynağı ve hükümlerin esası olup, hiçbir batıl, ne önden ne de arkadan O’na yanaşamaz. Öyle ki hiçbir kitaba nasip olmayan korunma, kolaylaştırılma, ezberlenme...