keyboard_arrow_down Etnoloji

Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler bedava oku

Kızılbaşlar Osmanlılar Safeviler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kızılbaşlar Osmanlılar SafevilerTürkmenler, Safevîler, Kızılbaşlar, Osmanlılar gibi kavramlar aslında Türk tarihinin önemli parçalarıdır ve bazen birini diğerinden ayırmak mümkün değildir. Ne var ki, gerek siyasî gerekse dinî meseleleri izah ederken...

Türk Halklarının Kökeni bedava oku

Türk Halklarının Kökeni bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türk Halklarının KökeniBatılının, üstün beyaz efendinin ataları Milattan binlerce yıl önce dünyanın her yerinde olabiliyor; her yer onların, her şey onların. Onların tarihi, uygarlıkları, kültür ve gelenekleri incelenmeye, ama yalnızca...

Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları bedava oku

Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Çok-Kültürlülük Açısından Dil HaklarıMustafa Koçak’ın Çok-Kültürlülük Açısından Dil Hakları kitabında çok-kültürcü yaklaşımın, dil haklarının dayandırıldığı normatif temel olarak benimsendiği görülmektedir. Eserde, adalet prensipleri çerçevesinde, dilsel farklılığın hukuksal bir değer ve...

Türkiye Ermenileri Tarihi bedava oku

Türkiye Ermenileri Tarihi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye Ermenileri TarihiBu kitap öncelikle “Ermeni Örgütleri”nin işine gelmez. Çünkü; (Ermeni Milleti’nin “Milli varlığını” doğrudan “Türk Milletine” medyun olduğunu) hemen her Türk-Ermenisi ve Dünya Ermenileri okuyabilme fırsatını bulacaklar. Görecekler ki,...

Dini ve Etnik Kimlikleriyle Nusayriler bedava oku

Dini ve Etnik Kimlikleriyle Nusayriler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Dini ve Etnik Kimlikleriyle NusayrilerNusayriler/Arap Alevileri, çok farklı inanç ve etnik kimliği bünyesinde barındıran ülkemizde, inançsal örgütlenmelerinin gizliliğinden dolayı yıllarca farklı anlaşılmış ve önyargıları aşamayan ifadelere maruz kalmışlardır.Ülkemizde Hatay, Adana...

Yunan Ulusunun Doğuşu bedava oku

Yunan Ulusunun Doğuşu bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yunan Ulusunun DoğuşuHerkül Millas hem Türkiye’yi hem Yunanistan’da tarihi biz ile onların mücadelesi gibi gösteren sözde tarihçiliğin dışından bir uzman yazar. Yunan ulusunun doğuşunu özgün Yunan kaynaklarına başvurarak anlatırken Türkiye...

Sioux Halkının Son Günleri bedava oku

Sioux Halkının Son Günleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sioux Halkının Son GünleriKızılderili, gerçek Amerikalıydı. Kızılderili ırkı neredeyse tamamen yok oldu, ancak asla unutulmayacak. Ülkeleri için verdikleri savaşın tarihi kanla yazılmıştır ve bu, zamanın asla yıpratamayacağı bir gerçektir. Tanrıları...

Kürdoloji Yalanları bedava oku

Kürdoloji Yalanları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kürdoloji YalanlarıHer halkın, her devletin resmi tarih tezleri bazı abartı ve çarpıtmalardan nasibini almıştır. Devlet kuramamış, devleti olmamış halkların tarihlerinde ise abartı ve çarpıtmalar birbirine ulanır gider. Hayali coğrafya, hayali...

Kafkasya Gerçeği bedava oku

Kafkasya Gerçeği bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kafkasya GerçeğiKafkasya, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan yüksek sıradağların ve bu dağların üzerinde ve eteklerinde yer alan Abhazya, Adigey, Kabardey, Karaçay-Malkar, Osetya, Çeçen-Inguş ve Dağıstan ülkelerinin genel adıdır. Çeşitli...