keyboard_arrow_down Popüler Kültür

Medyatikleşen Kültürler bedava oku

Medyatikleşen Kültürler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Medyatikleşen KültürlerCep telefonlarımız sayesinde her zaman ve her yerde ulaşılabiliyor olmamız ne anlama geliyor? Önemli olayları televizyon ya da internetten öğreniyor olmamızın kültürel sonuçları nelerdir? Siyasi, dini ve etnik aidiyetlerimiz,...

Astronomi Kitabı bedava oku

Astronomi Kitabı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Astronomi KitabıEvreni nasıl ölçeriz? Olay ufku nerededir? Kara madde nedir? İnsanlığın şafağından beri insanlar gökyüzüne bakıp anlamaya çalıştı. Yüzyıllar içinde astronomi bilimi, Evreni ve onun içindeki yerimizi anlama çabasıyla insan...

Türkiye’de Popüler Kültür & Din ve Kadın bedava oku

Türkiye’de Popüler Kültür & Din ve Kadın bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türkiye’de Popüler Kültür & Din ve Kadın“Türkiye’de Popüler Kültür Din ve Kadın sosyal bilimler literatürüne önemli katkılarda bulunacak kuramsal tartışmaları ve özgün alan araştırması verilerinin analizini içermektedir. Yazar sosyoloji, kültürel...

Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim bedava oku

Kavramdan Pratiğe: Medya ve Tüketim bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kavramdan Pratiğe: Medya ve TüketimÜzerine çok tartışılan bir kavram olan tüketimin işaret ve sembollerle örülmüş biçeminin pratik yaşamdaki yansımalarınınanlamlandırılması, tüketim üzerine yapılan çalışmaların odak noktasında yer alır. Toplumsal ve kültürel...

Büyük Liderler bedava oku

Büyük Liderler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Büyük LiderlerTarihte iz bırakan, milyonlarca insanı yönlendirmiş, medeniyetlerin yükseliş ve çöküşüne sebep olmuş, tarihin akışında önemli bir yere sahip liderlerin kariyerlerini ve sosyal  hayatlarını sizinle paylaşmak için bu kitabı hazırladık.Lider,...

Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası bedava oku

Popüler Kültür ve Hayat Mecmuası bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Popüler Kültür ve Hayat MecmuasıDönemin ideolojisinin taşıyıcısı popüler kültür dergilerinin Türkiye’deki öncülerinden Hayat mecmuası bir kuşağı peşinden sürüklemiş bir dergidir. İçeriğinde birçok konuyu barındıran, teknik ilerlemeler neticesinde daha kaliteli baskıyla...

Popüler Kültür ve Yüksek Kültür bedava oku

Popüler Kültür ve Yüksek Kültür bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Popüler Kültür ve Yüksek KültürToplumsal düşünürlerin, artık sınıfın yeterince önemli ve anlamlı bir kavram olmadığına inanacak denli varsıl oldukları bir çağda bu kitap, sınıfı geri getirmek için bir çağrı olarak...

Globalleşme Popüler Kültür ve Medya bedava oku

Globalleşme Popüler Kültür ve Medya bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Globalleşme Popüler Kültür ve MedyaErom Mutlu’nun isteği üzerine bir araya getirilen bu derlemede, iletişim, kitle iletişimi, televizyon, sinema, izleyici, kuram, globalleşme, üniversite, kimlik, popüler kültür, modernizm, postmodernizm, siyasal iletişim gibi...