keyboard_arrow_down Farsça

Kahraman Katil & Tercüme-i Kahraman Katil bedava oku

Kahraman Katil & Tercüme-i Kahraman Katil bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kahraman Katil & Tercüme-i Kahraman KatilFantastik edebiyatın klasikleşmiş ve yetkin örneklerinden biri olan Kahraman Katil, yazarı bilinmeyen bir eser. Kahramanları insanlar ile cin, peri ve dev gibi mitolojik varlıklar olan...

Hikmet ve Manevi Hüner bedava oku

Hikmet ve Manevi Hüner bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hikmet ve Manevi HünerGerçek sanat daima uzunlamasına veya dikinedir; ufkî ve dünyevî değildir. Büyük bir kişi şöyle demiştir: “İnsan bir kilise ya da camide durduğu zaman, âlemin merkezinde durduğunu hisseder....

Hafız Divanı Cilt 2 bedava oku

Hafız Divanı Cilt 2 bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Hafız Divanı Cilt 2Fars edebiyatının en büyük şairi sayılan, “Hodâ-yi şi’r” (Şiirin Tanrısı, Şiirin Efendisi) mertebesine çıkarılan Şemseddin Muhammed Hâce Hafız-ı Şîrâzî geriye bıraktığı rindane ve lirik şiirleriyle bir çok...

Yaralarım Aşktandır bedava oku

Yaralarım Aşktandır bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yaralarım AşktandırF U R U Ğ“Furuğ’un şiirini, günümüz Farsça şiirinin ve Nima’nın basit bir devamı olarak görmek kanımca eksik olduğu kadar hatalıdır ve büyük ölçüde Furuğ’u tanıyamamanın ötesinde ona yapılan büyük bir haksızlıktır....

Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle bedava oku

Mantıku’t-Tayr Kuşların Diliyle bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Mantıku’t-Tayr Kuşların DiliyleFeridü’d-dîn Attâr, bir şair ve mutasavvıf olarak gerek Fars edebiyatında gerekse klâsik Türk edebiyatında birçok şair üzerinde derin izler bırakmış, önemli bir şahsiyettir. O’nun en tanınmış kitabı olan...