keyboard_arrow_down Toplum Psikolojisi

Bütünsel Toplumun Psikolojisi bedava oku

Bütünsel Toplumun Psikolojisi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bütünsel Toplumun PsikolojisiBütünsel Toplumun Psikolojisi eğitime kökten değişimci bir yaklaşım sunar. Karşılıklı olarak birbirimize bağlı ve bağımlı olduğumuz bir dünyada çocuklara akranları ile rekabet etmeyi öğretmek, ancak sol elin sağ...

Takıntı Kuruntu Vesvese & Obsesif-Kompulsif Bozukluk bedava oku

Takıntı Kuruntu Vesvese & Obsesif-Kompulsif Bozukluk bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Takıntı Kuruntu Vesvese & Obsesif-Kompulsif BozuklukTakıntı, kuruntu, vesvese…  Takıntı hastalığı…Obsesyon… Yani bize saçma gelen, ama düşünmekten kendimizi alamadığımız, aşırı ve abartılı düşünceler, düşlemler… İstenmeden gelir ve rahatsız eder kişiyi… Kişide...

Toplum Psikolojisi Ve Empati bedava oku

Toplum Psikolojisi Ve Empati bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Toplum Psikolojisi Ve EmpatiDünya geçmiş asırlara göre daha müreffeh, fakat hayat standartlarının yükseldiği, zenginliklerin arttığı toplumlarda şiddet azalmıyor, hatta tam aksine artıyor. Her gün önünden geçtiğimiz bir toplumsal histeriyle karşı...

Aklın Çıkmazları bedava oku

Aklın Çıkmazları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aklın ÇıkmazlarıSergey Korsakov, Alois Alzheimer, James Parkinson, Hans Asperger… Hepsi de ismi bir hastalıkla, sendromla ya da otistik bir bozuklukla eşanlamlı olmuş saygın bilim adamları. Bu psikiyatr ve nörologların isimleri...

Kütlelerin İsyanı (12-E-10) bedava oku

Kütlelerin İsyanı (12-E-10) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kütlelerin İsyanı (12-E-10)Onskizinci yüzyıl için Jean Jacques Rousseau’nun sosyal Mukavele’si, ondokuzuncu yüzyıl için Karl Marx’ın Das Kapital’i ne ise, yirminci yüzyıl için de Ortega y Gasset’in Kütlelerin İsyanı odur.Atlantic Monthly

Travmaların Gölgesinde bedava oku

Travmaların Gölgesinde bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Travmaların GölgesindeBu kitap, toplum psikolojisini güncel siyasi gündemin önünde tutarak, çatışmalı ilişkilere neden olan psikolojik temelleri ve bu çatışma süreçlerinde kullanılan toplumsal sembolleri irdeliyor.Elinizdeki çalışma, Üsküdar Üniversitesi Politik Psikoloji Uygulama...

Paranoya bedava oku

Paranoya bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

ParanoyaModern çağın sık görülen ruhsal sorunlarından biri paranoya. Bilimsel terimlerle bir patoloji olarak tanımlanmakla beraber gündelik hayatın ve toplumsal ilişkilerin istisnai bir rahatsızlık sayılamayacak kadar dolaysız bir parçası. Elinizdeki kılavuz...