keyboard_arrow_down İdare

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar bedava oku

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar“Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar” başlığını taşıyan kitabımız, ele aldığı konular itibariyle özgün bir kapsam ve içeriğe sahiptir. Altı Bölüm halinde kaleme alınan kitapta oluşturulan üst ve alt...

Devlet Yönetmek bedava oku

Devlet Yönetmek bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Devlet YönetmekDevlet Yönetmek, tarihin önde gelen lider kişiliklerinden Timur İmparatorluğu Hakanı Emir Timur’un, hükümdarlığının idaresine dair esasları gelecek nesillere yol göstermeyi amaçlayarak bir araya getirdiği ve hatıralarıyla açıklayarak kaleme aldığı...

Osmanlı’da Yerel Yönetim bedava oku

Osmanlı’da Yerel Yönetim bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı’da Yerel YönetimÇok geniş topraklarda hâkimiyetini kuran Osmanlı Devleti, çeşitli din, dil, ırk, örf ve âdetlere sahip toplulukları asırlarca âdilâne bir şekilde idare etmişti. Ulaşım teknolojisi bakımından, günümüzle mukayese edilemeyecek...

Ombudsman / İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi bedava oku

Ombudsman / İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu Hakemi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ombudsman / İyi Yönetilen Türkiye İçin Kamu HakemiYönetim ile vatandaş arasında ortaya çıkan sorunların çözümünde işlev üstlenmiş geleneksel oluşumların veya görevli kurumların tıkandığı noktalarda bir çözüm yolu olarak ombudsman (kamu...

Yönetsel ve İş İletişimi bedava oku

Yönetsel ve İş İletişimi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yönetsel ve İş İletişimiNeden yönetsel ve iş iletişimi? Hayatımızın en dinamik zamanları iş ortamında geçmektedir. Her gün, kamu ya da özel birçok kurum ve kuruluşa başvuru yapmaktayız. Kişisel dünyamızda, her...

Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi bedava oku

Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türk Yönetim Tarihi ve Düşüncesi*Göktürklerde Yönetim Düşüncesi *Kur’andaki İslamiyetin Yönetim Düşüncesi *Arap Yönetim Tarzı ve Türk Yönetim Tarzı Üzerindeki Etkisi *Türklerin İslamiyet Sonrasındaki Yönetim Düşüncesi *Türk Osmanlıdan Devşirme Osmanlıya Türk...

Yerel Yönetimlerde Özelleştirme bedava oku

Yerel Yönetimlerde Özelleştirme bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yerel Yönetimlerde ÖzelleştirmeÖzelleştirme politikası, hemen tüm dünya ülkelerinde uzun zamandır üzerinde durulan ve yıllardır da planlı bir şekilde uygulamaya konulan bir politikadır. Ancak, tüm ülkelerdeki özelliştirme uygulamaları amacına ulaşmış değildir....