keyboard_arrow_down İdare

Yerel Yönetimde Güncel Gelişmeler bedava oku

Yerel Yönetimde Güncel Gelişmeler bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yerel Yönetimde Güncel Gelişmeler-Yerel Yönetim Teorisi: Ekonomik, Sosyal Ve Siyasal Yaklaşımlar– Küreselleşme Sürecinde Devlet, Kamu Yönetimi Ve Yerel Yönetimler– Yerel Yönetimlerle İlgili Güncel Gelişmeler Ve Uluslar Arası Belgeler– Fransa’da Adem-İ...

Tutum-En Değerli Varlığınız bedava oku

Tutum-En Değerli Varlığınız bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tutum-En Değerli VarlığınızTutum, bir kişilikteki zihinsel ve fiziksel özelliklerin önüne geçebilecek kadar önemlidir. Olumlu bir tutum o kadar güçlüdür ki, kişilik özelliklerini yükseltebilir. Buna karşılık, olumsuz bir tutum ise insanı...

Kamu Yönetimi & Temel Kavramlar bedava oku

Kamu Yönetimi & Temel Kavramlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kamu Yönetimi & Temel KavramlarBu kitapta, Kamu Yönetimi disiplininin alanı, konusu, kullandığı temel kavramlar, modeller; Kamu Yönetimi olgusunun tarihsel gelişimi ve başlıca yaklaşımları; yönetsel faaliyetlerin içinde gerçekleştikleri kurumsal yapılar ve...

Gülşen-i Müluk Hükümdarlar Bahçesi bedava oku

Gülşen-i Müluk Hükümdarlar Bahçesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Gülşen-i Müluk Hükümdarlar BahçesiDevrinin yöneticilerine öğüt veren, yapılacak işlerde ve insanlara hizmet etmede tutulacak yolları gösteren eser, bugünün yöneticisine de aynı güncellikte seslenmekte. Hatta rahatlıkla söylenebilir ki, bugün her kademeden...

Politik Kampanya Teorik ve Pratik bedava oku

Politik Kampanya Teorik ve Pratik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Politik Kampanya Teorik ve PratikKampanyalar hedef kitleyi veya kamuoyunu mobilize etmeye, kanaat iklimini etkilemeye çalışır. Bunagöre kampanyalar bir şeyi desteklemek veya destek vermemek, birine taraf olmak veya ona karşı çıkmakla...

Nehcü’s-Süluk fi Siyaseti’l-Müluk Siyaset Stratejileri bedava oku

Nehcü’s-Süluk fi Siyaseti’l-Müluk Siyaset Stratejileri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Nehcü’s-Süluk fi Siyaseti’l-Müluk Siyaset StratejileriŞair, tabib, hatip, muhtesib, tarihçi, coğrafyacı ve isyaset eserleri sahibi, Ebü’n-Necib Şeyzeri’nin kaleme aldığı Nehcü’s-Süluk fi Siyaseti’l-Müluk, Selahaddin Eyyubi’ye devlet idaresinde rehberlik etmek amacıyla yazılmış bir...

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar bedava oku

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar“Yerel Yönetimlerde Yeni Vizyonlar” başlığını taşıyan kitabımız, ele aldığı konular itibariyle özgün bir kapsam ve içeriğe sahiptir. Altı Bölüm halinde kaleme alınan kitapta oluşturulan üst ve alt...

Devlet Yönetmek bedava oku

Devlet Yönetmek bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Devlet YönetmekDevlet Yönetmek, tarihin önde gelen lider kişiliklerinden Timur İmparatorluğu Hakanı Emir Timur’un, hükümdarlığının idaresine dair esasları gelecek nesillere yol göstermeyi amaçlayarak bir araya getirdiği ve hatıralarıyla açıklayarak kaleme aldığı...

Osmanlı’da Yerel Yönetim bedava oku

Osmanlı’da Yerel Yönetim bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı’da Yerel YönetimÇok geniş topraklarda hâkimiyetini kuran Osmanlı Devleti, çeşitli din, dil, ırk, örf ve âdetlere sahip toplulukları asırlarca âdilâne bir şekilde idare etmişti. Ulaşım teknolojisi bakımından, günümüzle mukayese edilemeyecek...