keyboard_arrow_down Kavramlar

Sosyoloji Notları bedava oku

Sosyoloji Notları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sosyoloji NotlarıGün geçmiyor ki herhangi bir toplumsal problem hakkında görüşlerine başvurmak ve konu hakkında “bilimsel” bir bakış açısı ortaya koymak üzere bir sosyolog ya da bir sosyal bilimci ekrana, mikrofona...

Düşmanlığın Faydaları bedava oku

Düşmanlığın Faydaları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Düşmanlığın FaydalarıHayat sadece sevinçlerden oluşmaz. Çoğu zaman hoşlanmasak ve kaçınsak da, yaşantımızda düşmanlıklara da yer vardır. Âdeta insan  olmanın zıt kutuplarından kaynaklanan bir zorunluluktur bu. Zira herkesin neşeye ve acıya, sevince ve...

Etnometodoloji bedava oku

Etnometodoloji bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Etnometodoloji1960’larda California üniversiteleri kampuslarında doğan Etnometodoloji, diğer sosyoloji akımlarına kıyasla oldukça yenidir. Teorik ve epistemolojik önemi, geleneksel sosyolojik düşünce tarzlarının köklü ihlali olmasından gelir. Bir teori inşasından ziyade bir araştırma...

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme bedava oku

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir Deneme bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Bilim: Bilim İdesi Üzerine Sosyolojik Bir DenemeWoolgar bu çalışmasında, yalnızca felsefede ve sosyal bilimlerde yaygın ortodoks özcü bilim, görüşünü eleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bilimi nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin yeni bir...

Modernleşme ve Milliyetçilik bedava oku

Modernleşme ve Milliyetçilik bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Modernleşme ve Milliyetçilik“… Milliyetçilik, şu günlerde, herhalde gündemin ilk sırasını işgal eden bir sorun. Bu sorunun başlangıcı 19.yüzyılın ilk yıllarına kadar gidiyor. Bu kitabın amacı, bu sorunu bugünkü yakıcılığı bakımından...

Sınıf Mücadeleleri bedava oku

Sınıf Mücadeleleri bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sınıf MücadeleleriDüşünün, sınıf kavramı ne denli çok biçimde kullanılıyor. Bazen sınıf krizinden söz ediliyor, böyle dendiğinde, ekseriyetle Marksizmin tıkandığı, varsayım ve çözüm önerilerinin arkaikleştiği iddia ediliyor. Endüstriyel işçi sınıfının çöküşü,...

Kadınlar, Cinsellik ve Sevgi bedava oku

Kadınlar, Cinsellik ve Sevgi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Kadınlar, Cinsellik ve SevgiGeorg Simmel, çalışmalarına konu ettiği başlıca sosyolojik kavramlar ve toplumsal ilişkilerin kökenine dair işaret ettiği sorunsallar ile günümüz sosyolojisi ve kültürel araştırmalarına katkı yapmaya devam ediyor.20. yüzyılın...

Aydın Yabancılaşması & Üstseçkin Heterodoksi bedava oku

Aydın Yabancılaşması & Üstseçkin Heterodoksi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Aydın Yabancılaşması & Üstseçkin Heterodoksi‘Aydın Yabancılaşması’, kronolojik manada bir batılılaşma tarihi değildir… ‘Aydın Yabancılaşması’nda bir çözülmenin zihniyet planındaki süreç, aşama ve ilişkileri kavram ve kişiler bazında tespit edilmek istenmiştir. ‘Aydın...

Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları bedava oku

Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Sivil Toplum Kavramı TartışmalarıHem ulusal hem de uluslar arası alanda çevre sorunlarına karşı halkı bilinçlendirme, kamuoyu oluşturma, siyasal iktidarlar karşısında daha çok tedbir alma gibi konularda çalışma yapan baskı grupları,...