keyboard_arrow_down Sosyologlar

Cool Anılar III-IV (1990-2000) bedava oku

Cool Anılar III-IV (1990-2000) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Cool Anılar III-IV (1990-2000)Ünlü Fransız sosyolog ve iletişim kuramcısı Jean Baudrillard, Cool Memories I-II’de ilk örneklerini verdiği toplumsal analiz notlaını, 1990-2000 dönemini kapsayan Cool Memories III-IV’te de, aynı çarpıcı üslupla...

İbni Haldun bedava oku

İbni Haldun bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

İbni HaldunArnold Toynbee’nin “herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yaratılmış en kapsamlı bir tarih felsefesini tasarlayarak ortaya koyan” kişi olarak değerlendirdiği İbni Haldun, bugün çağdaş anlamda...

Max Weber bedava oku

Max Weber bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Max WeberDurkheim ve Simmel’in ardından Max Weber’in 1920 yılındaki ölümü, öncü toplumbilimciler kuşağının son halkasının da yittiği anlamını taşıyordu. Modern toplumbilimin ve modernitenin kurucuları arasında sayılan Weber, bilhassa sanayi devrimiyle...

Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada) bedava oku

Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Türk Toplumbilimcileri (İki Cilt Bir Arada)Emre Kongar ve arkadaşları, Türkiye’de toplumbilimin gelişmesine katkıda bulunmuş düşünürleri inceliyor ve araştırıyorlar. Böylece Türkiye´de toplumbilimin gelişme aşamalarını da saptamaya çalışıyorlar. Bir “ortak çaba”nın ürünü...

Ziya Gökalp Kitabı bedava oku

Ziya Gökalp Kitabı bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Ziya Gökalp KitabıZiya Gökalp Kitabı Gökalp’in millî sosyoloji anlayışını ve Türk sosyolojisindeki yerini belirlemeye çalışan yazılara yer vermektedir. Kitaba katkıda bulunan yazarlar, Gökalp’in sosyolojisini, düşüncesini, ideolojisini ve aydın kişiliğini yeni...

Marx’ın Sosyolojisi bedava oku

Marx’ın Sosyolojisi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Marx’ın SosyolojisiHenri Lefebvre’in, 1996’da yayımlanan Sociologie de Marx adlı bu eseri, ikinci baskıya hazırlanırken çevirmen tarafından gözden geçirildi ve dilimizin sürekli özleşmesi dikkate alınarak gerekli değişiklik yapıldı. Metinde, yuvarlak ayraç...

Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist bedava oku

Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalist bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Saint-Simon İlk Sosyolog, İlk Sosyalistİstikbal hakkında derin düşünceleri olan, cemiyeti inceleyen ve incelemelerine rüyalarını da katan insanlar 19. Yüzyılın ilk yarısının ütopik sosyalizmini savunanlar Genç Cemil Meriç’in sosyalist penceresinden Marx’a...