keyboard_arrow_down Belgeler

Koçi Bey Risalesi bedava oku

Koçi Bey Risalesi bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Koçi Bey RisalesiKoçi Bey merhumun te’lifidir zıll-ı yezdanhimaye-i ehl-i iman merhum ve mağfurunleh Sultan Murad Han aleyhi’r-rahmetive’r-rıdvan hazretlerine virib bununlavafir amel eyleyeler………..

Osmanlı’nın Muhteşem Projeleri  (10 Kitap Takım) bedava oku

Osmanlı’nın Muhteşem Projeleri (10 Kitap Takım) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Osmanlı’nın Muhteşem Projeleri (10 Kitap Takım)Osmanlı Devleti, altı asır boyunca muazzam bir medeniyeti bütün dünyada gözler önüne sermiş, ‘büyük devlet, büyük düşünen devlettir’ düsturunca hareket etmiştir. Osmanlılar, sadece tarihin altın...

Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz-I-II bedava oku

Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz-I-II bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Belgelerle Osmanlı Devrinde Hicaz-I-IIOsmanlı halîfelerinin Resûlullâh Efendimiz’e, Ashâb-ı Kirâm’a, âlimlere ve sâlihlere muhabbetlerininfazlalığı, dâimâ bunlar hakkında gerekli hürmeti icrâ etmeleri, Peygamberimizin âilesine ihsân etmektenbir an uzak kalmayıp, İslâm milletinin günümüze...

Resimli Nutuk (Renkli Baskı) bedava oku

Resimli Nutuk (Renkli Baskı) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Resimli Nutuk (Renkli Baskı)Ulusal Bağımsızlık Savaşımız hangi koşullar içinde başlamıştır? Hangi aşamalardan geçerek gelişmiştir? Onu baltalamak, söndürmek için direnen karşı güçler kimlerden oluşmuştur? Destekleyen askeri ve sivil güçler hangileridir? Bu...

Tevarih-i Al-i Osman (3. Defter) bedava oku

Tevarih-i Al-i Osman (3. Defter) bedava oku

Bu yazı sabitlenmiştir.

Tevarih-i Al-i Osman (3. Defter)Büyük âlim ve tarihçi Kemalpaşazâde (ö. 1534), Sultan İkinci Bayezid tarafından Türkçe olarak Osmanlı Tarihi yazmakla vazifelendirilmesi üzerine Osman Gazi’den Kanunî Sultan Süleyman’a kadar her padişah...