Mecmuatül Ahzab Arapça (3 Cilt) bedava oku

tarafından
1871
Mecmuatül Ahzab Arapça (3 Cilt) bedava oku

Mecmuatül Ahzab Arapça (3 Cilt)
Mecmu’âtü’l-ahzâb; Nakşibendî ve Hâlidî şeyhlerinden meşhur âlim ve mutasavvıf  Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman Ziyaeddin Gümüşhânevî’nin en büyük dua kitabıdır.
Mecmu’âtü’l-ahzâb, tarikatların meşayih ve kollarının kurucuları tarafından vird olarak telkin edilen ve belirli durumlarda adabına göre okunması istenilen, başta ayet ve hadislerde yer alanları olmak üzere tüm evrad, ahzab, ezkar ve kasidelerden oluşan en mufassal ve pek önemli dua kitabıdır.
Bilgi, iman, amel ve istikamet gibi konularda çizgisini hiç saptırmamış bu büyük alimin telif ettiği Mecmu’âtü’l-ahzâb;  dua konusunda önemli bir boşluğu dolduran büyük ve değerli bir kitaptır.
Türkçe Fihrist İlavesiyle