Sosyalizm Öldü Mü? & Sosyalizmi Yeniden Okumak ve Anlamak bedava oku

tarafından
25
Sosyalizm Öldü Mü? & Sosyalizmi Yeniden Okumak ve Anlamak bedava oku

Sosyalizm Öldü Mü? & Sosyalizmi Yeniden Okumak ve Anlamak
Sosyalizmin uygulamasından ders çıkarmak, özellikle bugünkü kapitalist-emperyalist yapıdaki çıkmazlar, sürekli krizler, dünya servetinin bir avuç zengin şirketin elinde yoğunlaşması, yolsuzluklar, haksızlıklar, karanlık ve açgözlü uygulamalar, çiğnenen insan hakları ve acımasız sömürüler, savaşlar, çevre kirlenmesi, artan işsizlik, yoksulluk ve açlık gibi bir yığın ciddi sorun karşısında, insanlığın kurtuluşu adına çok önemli ve zorunlu bir görev haline gelmiştir..