Türk Düşüncesi 1 & Kökenler bedava oku

tarafından
21
Türk Düşüncesi 1 & Kökenler bedava oku

Türk Düşüncesi 1 & Kökenler
Toplumsal sorunların altında ezilmemek için, sorun çözme yeteneğinin geliştirilmesi ve buna bağlı olarak teorik düşünce üretebilme becerisinin toplumsal şartlarının neler olduğu sorusu ile Küresel Medeniyet’in içinde toplumsal varoluşumuzun süreklikiği nasıl güvence altına alınır sorusu, Türk Düşüncesi 1 Kökenler ve Türk Düşüncesi 2 Kaygılar adlı iki ciltlik bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır.Türk Düşüncesi 1 Kökenler adlı bu çalışma, esas olarak, şu sorular etrafında şekillenmiştir.1- İki bin yıldır varoluşlarını sürdüren Türklerin evrken tasavvurları, temel değerleri, gelenekleri ve kurumları nelerdir?
2-Türk Düşüncesinin ilk döneminin(İslam Öncesi) temel değerleri, gelenek ve kurumları, İslam medeniyeti çerçevesinde varoluşlarını nasıl sürdürmüşlerdir? Nasıl dönüşmüşlerdir?3-Toplumsal sorunların çözümüne yönelik teorik düşünce üretemememizin nedenleri nelerdir?4-Türk Tarihinin son bin yılını çok büyük ölçüde belirleyen İslam Medeniyeti’nin temel değer ve kurumları nelerdir? 5-Osmanlı Devlet dönemi devlet anlayışı hangi temeller üzerine oturmuştur.6- Osmanlı Dönemi düşünce üretiminden sorumlu kurumlar ile gelenekler nasıl bir yapıya sahiptirler?Sıralanan bu sorular, tarihsel sürece bağlı olarak Türk düşüncesinin kökenleri ile genel yapısını, dayandığı değerler, kurumlar ve gelenekler çerçevesinde incelenmesini sağlamıştır.